Pásmo přednášek a jazykových rychlokurzů v rámci Měsíce pro fakultu

V následujících dvou týdnech jste všichni srdečně vítáni na popularizačních přednáškách a jazykových rychlokurzech, které proběhnou v rámci Měsíce pro fakultu.

V neděli 21. ledna při Pootevření fakulty proběhne v místnosti 18 na hlavní budově série krátkých přednášek určená pro studující, akademickou i neakademickou obec FF UK.

V pondělí 22.  ledna bude následovat Den jazykových rychlokurzů, během nějž se mohou studující i široká veřejnost seznámit se základy a pozoruhodnými gramatickými jevy jazyků jako jsou litevština, katalánština, stará čeština, srbština, lotyština, ukrajinština, finština, irština, latina či novořečtina.

Přednáškový cyklus pak bude pokračovat pestrým programem minipřednášek až do 30. ledna.

Během celého Měsíce pro fakultu mohou studující také využít služeb Info Pointu, kde vám dobrovolníci z řad zaměstnanců i studujících FF UK rádi poskytnou pomoc ve studijních a administrativních otázkách.

Úvod > akce > Pásmo přednášek a jazykových rychlokurzů v rámci Měsíce pro fakultu