Informační zdroje

Kielitoimiston sanakirja výkladový slovník finštiny
»
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi
ConLexis – verkkosanakirja Suomen kielen opiskelun ja opetuksen avuksi tarkoitettu ilmainen verkkosanakirja. Sanakirja sisältää tietoa yleisten sanojen käytöstä sekä niiden suhteesta toisiin sanoihin, kuten samaa ja vastakohtaa merkitseviin sanoihin. Sisältää harjoituksiakin!

» ConLexis

VISK: Ison suomen kieliopin verkkoversio elektronická verze deskriptivní mluvnice finštiny
»
http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php
GUTENBERG Projekt Gutenberg
(texty finských spisovatelů ve finštině)
» http://www.gutenberg.org/browse/languages/fi
KOTUS Kotimaisten kielten keskus 
(Centrum pro výzkum domácích jazyků)
» www.kotus.fi
FILI Suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus
(Informační středisko finské literatury)
» www.finlit.fi/fili/en
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(Společnost pro finskou literaturu)
» www.finlit.fi
Klassikkokirjasto Knihovna klasiků (databáze)
» http://klassikkokirjasto.kansalliskirjasto.fi/
Opetushallitus Opetushallitus – suomen kieli ja kulttuuri
»http://www.cimo.fi/ohjelmat/suomen_kieli_ja_kulttuuri
Study in Finland informace o možnostech studia ve Finsku

»www.studyinfinland.fi

Helsingin Sanomat největší finský deník – omezený přístup
» www.hs.fi
Helka databáze knihovny Univerzity v Helsinkách
»
 helsinki.primo.exlibrisgroup.com
Kirjastot webové stránky finských knihoven

» http://www.kirjastot.fi/

Velvyslanectví Finské republiky v Praze webové stránky velvyslanectví

» http://www.finland.cz

Velvyslanectví České republiky v Helsinkách webové stránky velvyslanectví

» http://www.mzv.cz/helsinki/

Skandinávský dům Skandinávský dům
» www.skandinavskydum.cz
 Finofiilit  spolek studentů finštiny FF UK

» http://www.finofiilit.cz/

Severské listy časopis přátel severských zemí
» 
www.severskelisty.cz
Úvod > Informační zdroje