Kontakt

Adresa / Osoite

Oddělení finských studií
Ústav germánských studií
Filozofická fakulta

Univerzita Karlova

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

Pracovna oddělení a Knihovna finštiny / Työhuone ja kirjasto

  • Místnost 420 (4. patro hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1)
  • Telefon: +420 221 619 337

Sekretariát ÚGS / Laitoksen sihteeri

Mgr. et MgA. Alena Orten

E-mail: alena.orten@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 241

Úvod > Kontakt