Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2023

Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2023 je součást dlouhodobého projektu, na němž spolupracují finská studia na Univerzitě ve Varšavě, Univerzitě v Greifswaldu, Univerzitě v Kolíně nad Rýnem a Filozofické fakulty UK.

Projekt byl zahájen v říjnu 2017 v Greifswaldu (https://ifs.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/lehrstuhl-fennistik/autumn-school/), a od té doby se v pořádání akce střídají tyto čtyři univerzity, a to zejména díky finanční podpoře finské státní organizace Opetushallitus (dále OPH), která podporuje výuku, výzkum a studia finského jazyka, literatury, kultury i historie na univerzitách mimo Finsko.

Cílem projektu je umožnit každoroční setkání studentům a vyučujícím fennistiky ze čtyř univerzit ve třech zemích, při němž dojde kromě přednášek, workshopů a prezentací konferenčních příspěvků či výzkumných projektů (v rozsahu 25 hodin a s tématy z finského jazyka, literatury i sociokultury) také k výměně zkušeností z výuky, vedení závěrečných prací a spolupráce na nejrůznějších typech projektů. Akce je primárně určena pro studenty magisterského a doktorského studia, ale nabízí možnost účasti i pokročilým studentům bakalářského studia. Součástí akce je také networking, možnost prodiskutovat další formy spolupráce i návazný večerní program.

Jednacím jazykem je finština, což pro všechny zúčastněné studenty znamená vítanou možnost intenzivního rozvoje aktivních jazykových kompetencí.

Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2023 se uskuteční ve dnech 24.-29. 9. 2023, letos na téma Rajat ja jatkumot kielessä, kirjallisuudessa ja kulttuuritieteissä (Hranice a škály v jazyce, literatuře a kulturálních studiích).

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 25. 9. v 9:00 místnosti P104 (1. patro hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Program akce: Syyskoulu-Praha-2023-ohjelma-final.

TERVETULOA SYYSKOULUUN!

Úvod > Věda a výzkum > SYYSKOULU Praha 2023 > Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2023