Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2018

Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2018 je součást čtyřletého projektu, na němž spolupracují finská studia na Univerzitě ve Varšavě, Univerzitě v Greifswaldu, Univerzitě v Kolíně nad Rýnem a Filozofické fakulty UK.

Projekt byl zahájen v říjnu 2017 v Greifswaldu (https://ifs.uni-greifswald.de/institut/arbeitsbereiche/lehrstuhl-fennistik/autumn-school/), letos akci pořádá oddělení finských studií Ústavu germánských studií FF UK, v roce 2019 fenistika varšavská a nakonec se v roce 2020 pořadatelství ujme fennistika v Kolíně nad Rýnem. Projekt vznikl z iniciativy vyučujících na těchto čtyřech univerzitách a získal finanční podporu finské státní organizace Opetushallitus (dále OPH), která je součástí finského ministerstva školství a podporuje výuku, výzkum a studia finského jazyka, literatury, kultury i historie na univerzitách mimo Finsko.

Cílem projektu je umožnit každoroční setkání studentům a vyučujícím fennistiky ze čtyř univerzit ve třech zemích, při němž dojde kromě přednášek a prezentací konferenčních příspěvků či výzkumných projektů (v rozsahu 25 hodin a s tématy z finského jazyka, literatury a sociokultury) také k výměně zkušeností z výuky i vedení závěrečných prací. Akce je primárně určena pro studenty magisterského a doktorského studia, ale pořádající univerzita nabízí možnost účasti i studentům bakalářského studia. Součástí akce je také networking a možnost prodiskutovat další formy spolupráce.

Jednacím jazykem je finština.

Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2018 se koná ve dnech 23.-27. 9. 2018, slavnostní zahájení se uskuteční v pondělí 24. 9. v 9:15 v místnosti P104 (1. patro hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Program (ke dni 13. 9. 2018) zde: Syyskoulun-ohjelma-13-9

TERVETULOA SYYSKOULUUN!

Úvod > Věda a výzkum > SYYSKOULU Praha 2018 > Mezinárodní podzimní škola fennistiky Praha 2018