Rozvrh

 

LS 2024

POVINNÉ OBOROVÉ KURZY

Bc. 1. ročník

pozn. Kieli II – Suomen kielen kurssi II je kurz s dotací 6 hodin a koná se tedy 3 x týdně.

Bc. 3. ročník

NMgr. 2. ročník

PVP A VOLITELNÉ KURZY

Finština pro neoborové (volitelný kurz)

Úvod > Studium > Rozvrh