Finština

Studijní plán sdruženého nebo dvouspecializačního studia bakalářského programu

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA

SPECIALIZACE: FINŠTINA

 

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
ZS LS
Povinné předměty společného základu (společné pro celé sdružené studium)[1]
Úvod do filozofie 2 × (2 / –) 2 × Z 2 × 3
Cizí jazyk I úroveň B2 (A, N, F) Zk 5
Cizí jazyk II akademické čtení (A, N, F, R, Š, I) Zk 3
Proseminář akademické práce APROSAP01 Z 2
 Povinné oborové předměty pro specializaci Finština  
Úvod do lingvistiky ALINUVOD1 2 / – Z 3
Úvod do literární vědy AUVODLV01 2 / – Z 3
Literárněvědný proseminář AFN201001 – / 2 Z 3
Lingvistický proseminář AFN201002 – / 2 Z 3
Dějiny Finska AFN201003 1 / 1 Z 3
Finské reálie AFN201004 1 / 1 Z 3
Suomen kielen kurssi I

Jazyk I – Praktický kurz finštiny I

AFN201005 – / 6 Zk 5
Suomen kielen kurssi II

Jazyk II – Praktický kurz finštiny II

AFN201006 – / 6 Zk 5
Suomen kielen kurssi III

Jazyk III – Praktický kurz finštiny III

AFN201007 – / 4 Zk 5
Keskustelukurssi

Jazyk IV – Finská konverzace

AFN201008 – / 4 Z 3
Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta I

Jazyk V – Jazyková cvičení a reálie finštiny I

AFN201009 – / 2 Z 3
Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta II

Jazyk VI – Jazyková cvičení a reálie finštiny II

AFN201010 – / 2 Z 3
Fonetika finštiny AFN201011 – / 2 Z 3
Johto-oppi

Lexikologie finštiny

AFN201012 2 / – Z 3
Morfologia

Morfologie finštiny

AFN201013 2 / – Zk 4
Lauseoppi

Syntax finštiny

AFN201014 1 / 1 Zk 5
Finská literatura I AFN201015 2 / – Z 3
Finská literatura II AFN201016 2 / – Zk 4
Finská literatura III AFN201017 2 / – Z 3
Finská literatura IV AFN201018 2 / – Zk 4
Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce[2]
Bakalářský seminář – finština AFN201019 – / 2 Z 3

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 180 kreditů za oba své obory dohromady.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 % (pokud se nicméně obor kombinuje s oborem, který má tento podíl vyšší, platí podíl druhého oboru).

 

Bakalářská zkouška (pořadí částí není stanoveno):

SZ1:  Obhajoba bakalářské práce

SZ2:  a) Finský jazyk – praktická písemná část;

  1. b) Finský jazyk – teoretická ústní část;
  2. c) Finská literatura a finské reálie.

 

Celkový počet kreditů za společný základ a povinné předměty: 8 + 72,5 = 80,5, což je 89% z počtu 90 kreditů, jež na daný půlobor připadají ze 180 kreditů za celé dvouoborové studium.

Standardní doba studia: 3 roky

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a povinně volitelných předmětů: nejsou

 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

 

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
První ročník Celkem za ročník 31
Úvod do lingvistiky ALINUVOD1 2 / – Z 3
Úvod do literární vědy AUVODLV01 2 / – Z 3
Literárněvědný proseminář AFN201001 – / 2 Z 3
Lingvistický proseminář AFN201002 – / 2 Z 3
Dějiny Finska AFN201003 1 / 1 Z 3
Finské reálie AFN201004 1 / 1 Z 3
Suomen kielen kurssi I

Jazyk I – Praktický kurz finštiny I

AFN201005 – / 6 Zk 5
Suomen kielen kurssi II

Jazyk II – Praktický kurz finštiny II

AFN201006 – / 6 Zk 5
Fonetika finštiny AFN201011 – / 2 Z 3
První až třetí ročník Celkem 16
Úvod do filozofie 2 × (2 / –) 2 × Z 2 × 3
Cizí jazyk I úroveň B2 (A, N, F) Zk 5
Cizí jazyk II akademické čtení (A, N, F, R, Š, I) Zk 3
Proseminář akademické práce APROSAP01 Z 2
Druhý ročník Celkem za ročník 22
Suomen kielen kurssi III

Jazyk III – Praktický kurz finštiny III

AFN201007 – / 4 Zk 5
Keskustelukurssi

Jazyk IV – Finská konverzace

AFN201008 – / 4 Z 3
Johto-oppi

Lexikologie finštiny

AFN201012 2 / – Z 3
Morfologia

Morfologie finštiny

AFN201013 2 / – Zk 4
Finská literatura I AFN201015 2 / – Z 3
Finská literatura II AFN201016 2 / – Zk 4
Třetí ročník Celkem za ročník 21
Bakalářský seminář – finština AFN201019 – / 2 Z 3
Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta I

Jazyk V – Jazyková cvičení a reálie finštiny I

AFN201009 – / 2 Z 3
Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta II

Jazyk VI – Jazyková cvičení a reálie finštiny II

AFN201010 – / 2 Z 3
Lauseoppi

Syntax finštiny

AFN201014 1 / 1 Zk 5
Finská literatura III AFN201017 2 / – Z 3
Finská literatura IV AFN201018 2 / – Zk 4

 

Volitelné předměty absolvují studenti dle vlastního uvážení v libovolném ročníku v průběhu celého studia.

[1] U povinných předmětů společného základu je ve sdruženém studiu do součtu kreditů za jeden půlobor počítána pouze polovina kreditů. Cizí jazyk I  a Cizí jazyk II  ve společném základu se skládá jen jednou za celé sdružené studium, přičemž je třeba volit nabídku oboru s omezenějším výběrem.

[2] Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce si student zapisuje pouze v tom studijním programu, na němž bude obhajovat závěrečnou práci. To by standardně měl být hlavní studijní program (maior), na základě žádosti studenta může však děkan povolit obhajování závěrečné práce v rámci přidruženého programu (minor).

 

Úvod > Studium > Studijní plány > Finština