Finská studia

Studijní plán dvouoborového bakalářského studia oboru

FINSKÁ STUDIA

 

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
ZS LS
Předměty společného základu (společné pro celý dvouobor)[1]
Filosofie 2 / – 2 / – Zk 6
Cizí jazyk úroveň B2  (A, N, F, R, Š, I) Zk 5
 

Povinné oborové předměty

Úvod do lingvistiky[2] ALINUVOD1 2 / – Zk 3
Úvod do kultury Finska AFN200005 1 / – Klp 3
Úvod do fonetiky finštiny AFN200006 – / 1 Z 2
Úvod do dějin Finska AFN200007 2 / – Zk 4
Úvod do studia literatury AFN200008 1 / – Z 2
Úvod do studia jazyka AFN200009 1 / – Z 2
Praktický kurz finského jazyka Ia AFN200022 – / 6 Zk 5
Praktický kurz finského jazyka Ib AFN200023 – / 6 Zk 5
Praktický kurz finského jazyka II AFN200011 – / 4 Zk 5
Finská konverzace AFN200012 – / 4 Zk 4
Morfologie AFN200024 2 / – Zk 5
Lexikologie AFN200025 2 / – Zk 4
Finská literatura Ia AFN200026 2 / – Klp 4
Finská literatura Ib AFN200027 2 / – Zk 4
Finská literatura IIa AFN200028 2 / – Z 2
Finská literatura IIb AFN200029 2 / – Zk 4
Literární seminář AFN200016 – / 2 Klp 2
Syntax finštiny I AFN200030 1 / 1 Z 3
Syntax finštiny II AFN200031 1 / 1 Zk 4
Jazyková cvičení a reálie finštiny I AFN200032 – / 2 Klp 2
Jazyková cvičení a reálie finštiny II AFN200033 – / 2 Zk 3
Překladatelský seminář AFN200019 – / 2 Z 2

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 180 kreditů za oba své obory dohromady.

 

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 % (pokud se nicméně obor kombinuje s oborem, který má tento podíl vyšší, platí podíl druhého oboru).

 

[1] Cizí jazyk ve společném základu se skládá jen jednou za celý dvouobor, přičemž je třeba volit nabídku oboru s omezenějším výběrem.

[2] Je-li Úvod do lingvistiky součástí studijního plánu i na druhém oboru, skládá se jen jednou za celý dvouobor.

 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-obory-plany/studijni-plany/

Úvod > Studium > Studijní plány > Finská studia