Lenka Fárová

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

Funkce
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav germánských studií
Konzultační hodiny
 • od 19. 2. prezenční konzultace v úterý 16-17 v místnosti P318a (sekretariát ÚGS) nebo dle dohody (e-mailem/online)
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 420

Rozvrh

Studia

1995-2003      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – doktorandské studium finštiny –  disertační práce: Valence finských sloves (2002) – Ph. D. 2003

1988-1993      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha – moderní filologie: angličtina a finština – DP: Finská literatura v českých zemích – Mgr. 1993

Studijní pobyty    

2001                Jyväskylän yliopisto, Suomen kielen laitos – studijní pobyt (1 semestr)

1999                Jyväskylän yliopisto, Suomen kielen laitos – studijní pobyt (1 semestr)

1996                Helsingin yliopisto, Suomen kielen laitos – studijní pobyt (1 semestr)

1994-1995       Joensuun yliopisto, Kansainvälisen viestinnän laitos, Savonlinna – postgraduální studium finštiny (2 semestry)

Odborná praxe

od 2014          ÚGS FF UK, odborná asistentka, vedoucí oddělení finských studií

1999-2014      ÚLUG (ÚOL) FF UK, oddělení finštiny, odborná asistentka

1997-2006      Jazyková škola hl. m. Prahy, lektorka finštiny

od 1993          překlady a tlumočení z finštiny (Senát Parlamentu ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Finské republiky v ČR, Finpro ČR, Skandinávský dům, Letní filmová škola v Uherském Hradišti, NPÚ aj.)

Spolupráce na projektech

 • 2020-2023 – Tuntemattomalla päähän? Kaunokirjallisuus aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen edistäjänä. (Neznámým vojákem do hlavy? Přínos beletrie pro výuku finštiny jako cizího jazyka u dospělých mluvčích.) – mezinárodní projekt podpořený nadací Kone (hlavní řešitelka doc. Viola Parente-Čapková, Univerzita v Turku) – viz https://www.tuntemattomalla-paahan.com/ 
 • 2016-2022 – Korpus InterCorp, součást Českého národního korpusu, projektu podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace (LM2015044) – viz http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:intercorp.
 • 2012-2015 – projekt paralelních korpusů InterCorp, součást projektu Český národní korpus podporovaného MŠMT ČR v rámci programu projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace (číslo LM2011023), viz http://www.korpus.cz/intercorp .
 • 2005–2011 – projekt paralelních korpusů InterCorp – součást výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (číslo 0021620823); vytváření česko-finského paralelního korpusu, viz http://www.korpus.cz/intercorp.
 • 2007–2011 – mezinárodní projekt korpusu finštiny jako druhého jazyka Kansainvälinen oppijansuomen korpus (International Corpus of Learner Finnish) – Univerzita v Oulu, Finsko – viz http://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/16078

Publikace

 • Fárová L.: O kravách a lidech. iLiteratura, 2023, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Waltariho varování před sovětskou mocí. iLiteratura, 2023, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Rusko ve finské literatuře. iLiteratura, 2023, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Žít navždy nebo jednou provždy zemřít. iLiteratura [online], 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Slova zamrzlá ve vzduchu. iLiteratura [online], 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Příběhy nejsou jen kejklení se slovy. iLiteratura [online], 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Parente-Čapková V., Fárová L.: Teaching Language with Literature and Literature with Language: Analysing, Interpreting, Discussing, Translating. In Hortschäfer D., Schröder S., Toivio-Kochs P.: Verbinden - verknüpfen - vermitteln. Berlín, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, 2022, s. • p. 105-116. ISBN 978-3-932406-48-5.
 • Fárová L.: Koumákovo léto se strejdou. iLiteratura [online], 2021, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Svět není milé místo pro život. iLiteratura [online], 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Co padá z nebe. iLiteratura [online], 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Švec M., Dlask J., Kujal P., Fárová L., Turčanová E., Zorn I.: Bílé přeludy na vlnách : Antologie finské lyriky. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2020. 328 s. • p. ISBN 978-80-7465-467-1.
 • Fárová L.: Kääntäminen ei ole kirosana. Kääntäminen suomen kielen opetuksen osana. In Latomaa S., Lauranto Y.: Päättymätön projekti III – kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Helsinky, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, 2020, s. • p. 248-261. ISBN 978-951-51-5855-0.
 • Fárová L.: Menšiny jako jiný způsob života. iLiteratura [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Holčička, táta a veliký smutek. iLiteratura [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Parente Čapková V., Dlask J., Fárová L.: Ulthima Thule finské literatury. In Fárová L.: Za letních nocí se tu nespí lehce. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2019, s. • p. 125-133. ISBN 978-80-7579-054-5.
 • Fárová L.: Vůně exotických dálek a pach potu ve třetí třídě. iLiteratura [online], 2018, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Dlask J., Fárová L.: Mia Halonen - Pasi Ihalainen - Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary nad Multi-sited Comparison. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 70-76. ISSN 0037-7031.
 • Fárová L.: Nic na světě není jen černé a bílé. iLiteratura [online], 2017, č. • no. 2017. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Kdo ovládá vlasy, vládne ženám. iLiteratura [online], 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Čermáková A., Fárová L.: His eyes narrowed - her eyes downcast: contrastive corpus-stylistic analysis of female and male writing. Linguistica Pragensia [online], 2017, č. • no. 28, s. • p. 7-34. ISSN 0862-8432.
 • Dlask J., Fárová L., Kovář M., Parente-Čapková V.: Finnish Literary Studies in the Czech Republic - Charles University, Prague and Masaryk University, Brno. Joutsen / Svanen, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 89-100. ISSN 2342-2459.
 • Fárová L., Parente-Čapková V.: Opiskelijoiden käännösantologia: kääntäminen kielen ja kirjallisuuden opiskelun osana ja kirjan tekemisen haasteet. In Hallila M., Sommer L.: Suomalaisen kirjallisuuden ABC: tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa. Varšava, University of Warsaw, 2017, s. • p. 170-188. ISBN 978-83-910207-6-0.
 • Fárová L.: P. S. - deníky, dopisy a cesty. In Čas v Praze. Praha, dybbuk, 2017, s. • p. 121-128. ISBN 978-80-7438-169-0.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Fárová L.: Uvozovací slovesa v překladech třech různých jazyků. In Čermáková A., Chlumská L., Malá M.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 145-161. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Fárová L., Dlask J., Parente Čapková V.: Podoby finského podivna. In Fárová L.: Lesní lišky a další znepokojivé příběhy. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2016, s. • p. 111-122. ISBN 978-80-87855-62-1.
 • Fárová L.: Hodně smíchu, troška pláče. iLiteratura [online], 2016, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Hirvonen Elina. iLiteratura [online], 2016, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Každý má svou temnou stránku. iLiteratura [online], 2016, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Hidžáb, nebo minisukně? iLiteratura [online], 2015, č. • no. 2015. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Těkavé knihy a pohřbená tajemství. iLiteratura [online], 2015, č. • no. 2015. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Od pana Schmidta k Mr. Smithovi. iLiteratura [online], 2015, č. • no. 2015. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L., Dlask J.: Jan Blommaert - Sirpa Leppänen - Päivi Pahta - Tiina Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Slovo a slovesnost, 2015, č. • no. 76, s. • p. 148-153. ISSN 0037-7031.
 • Fárová L.: Moje první české slovo bylo zmrzlina. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Spisovatel nesmí kázat. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Když dochází voda. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Útěk na konec světa, kde psům zamrzá štěkot v hrdle. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Literární ceny Finlandia 2013. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 2013. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Cit, který se únavně opakuje pořád znovu a znovu. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 2013. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Moc peněz a zásahy shůry. iLiteratura [online], 2013, č. • no. 2013. ISSN 1214-309X.
 • Dlask J., Fárová L.: Finnish Literature in the Heart of Europe, after the Fall of the Iron Curtain. Scandinavica, 2013, č. • no. 51, s. • p. 58-78. ISSN 0036-5653.
 • Fárová L.: Dokonalá žena nezvrací. IHNed [online], 2013, č. • no. 2012. ISSN 1213-7693.
 • Dlask J., Fárová L.: Finnish Literature in the Heart of Europe, after the Fall of the Iron Curtain. Scandinavica, 2013, č. • no. 51, s. • p. 58-78. ISSN 0036-5653.
 • Dlask J., Fárová L., Lindroosová H., Parente Čapková V., Čermák J., Hejkalová M., Piskoř V., Rády A.: Za Janem Petrem Velkoborským. TOP.Tlumočení, překlad, 2013, č. • no. 24, s. • p. 10-10. ISSN 1210-4159.
 • Fárová L.: Co ke štěstí potřebuje finský muž. iLiteratura [online], 2012, č. • no. 2012. ISSN 1214-309X.
 • Fárová L.: Bůh umlká, ale slunce vychází a zapadá. A2, 2011, č. • no. 7, s. • p. 9-9. ISSN 1803-6635.
 • Fárová L.: Slova, mlčení a jazyk. A2, 2011, č. • no. 7, s. • p. 9-9. ISSN 1803-6635.
 • Fárová L.: Poflakování, zevlování, bytí. A2, 2010, č. • no. 6, s. • p. 7-7. ISSN 1803-6635.
 • Fárová L.: Musta tango. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16, s. • p. 164-164. ISSN 1210-8545.
 • Fárová L.: Jak vysoká je cena za přežití? In Očista. Praha, Odeon, 2010, s. • p. 291-296. ISBN 978-80-207-1319-3.
 • Fárová L.: Sodassa ja rakkaudessa. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16, s. • p. 165-166. ISSN 1210-8545.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.

Překlady

 • Kaukonen, Martta: Krvavý motýl (Terapiassa). Kniha Zlín, Zlín 2023. ISBN 978-80-7662-492-4.
 • Snow, Cristal: Víly a kouzelný dort (Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku). Albatros, Praha 2022. ISBN 978-80-00-06901-2.
 • Bílé přeludy na vlnách. Antologie finské lyriky. Ed. Michal Švec. Pavel Mervart 2020. ISBN 978-80-7465-467-1. Překlad básní: Elias Lönnrot „Houpej, houpej pacholíka“; Maila Pylkkönen „Potřebujeme baladu“, „Ten klíč od staré branky…“, „Vycpaný drozd“; Pentti Saarikoski „Muzea“, „miluju tě…“, „XXXI“, „XXX“; Matti Rossi „V Praze to utichá…“; Caj Westerberg „Zůstal jsi na světě…“, „Náhle se udělalo takové šero…“; Risto Rasa „Jablko má v slupce dírku… „, „Hledím na jeřáby…“, „Střešním oknem bibliobusu…“; Helena Anhava „Když ta, co ti dala život…“, „Před čtyřiceti léty…“
 • Aro, Jessikka: Putinovi trollové (Putinin trollit). Edice N. N media, Praha 2020. ISBN 978-80-907922-1-0.
 • Haanpää, Pentti: Poslední cesta (Viimeinen matka). Český rozhlas Vltava. Premiéra 2. 11. 2020
 • Haanpää, Pentti: Rýžovači zlata (Kullanhuuhtojat). Český rozhlas Vltava. Premiéra 3. 11. 2020.
 • Liksom, Rosa: Paní plukovníková (Everstinna). Kniha Zlín, Zlín 2019. ISBN 978-80-7473-744-2.
 • Hurme, Juha: Tivoli (Tivoli). In: Finská čítanka. Labyrint Revue / Gutenberg, Praha 2018. S. 46-67. ISBN 978-80-86349-54-1.
 • Kinnunen, Tommi: Vystrkov (Lopotti). Argo, Praha 2018. ISBN 978-80-257-2583-2.
 • Sillanpää, Frans Eemil: Vyprávění o jezeru; Telátko a ovečka (Kertomus järvestä; Vasikka ja lammas). Český rozhlas Vltava. Premiéra 1. 12. 2018.
 • Saarikoski, Pentti: Čas v Praze (Aika Prahassa). Dybbuk, Praha 2017. ISBN 978-80-7438-169-0.
 • Kettu, Katja: Můra (Yöperhonen). Argo, Praha 2017. ISBN 978-80-257-2124-7.
 • Aho, Juhani: Tenkrát, když otec koupil lampu (Siihen aikaan kun isä lampun osti). Český rozhlas Vltava. Premiéra 10. 9. 2016.
 • Kinnunen, Tommi: Čtyřcestí (Neljäntienristeys). Argo, Praha 2016. ISBN 978-80-257-1680-9.
 • Pakkala, Teuvo: Mocné slovo (Mahtisana). Český rozhlas Vltava. Premiéra 10. 10. 2015.
 • Lehtolainen, Leena: Bodyguardka II. – Lev práva (Oikeuden jalopeura). Argo, Praha 2014. ISBN 978-80-257-1249-8.
 • Lehtolainen, Leena: Bodyguardka (Henkivartija). Argo, Praha 2014. ISBN 978-80-257-1082-1.
 • Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu a Patu Vesmírné dobrodružství (Tatun ja Patun avaruusseikkailu). Albatros, Praha 2013. ISBN 978-80-00-03342-6.
 • Havukainen, Aino, Toivonen, Sami: Tatu a Patu Superhrdinové (Tatu ja Patu Supersankareina). Albatros, Praha 2013. ISBN 978-80-00-03146-0.
 • Baltzar, Veijo: V lásce a válce (úryvek z knihy). In: Romano džaniben, 16. Ročník, 1/2010. S. 152-160. ISSN 1210-8545.
 • Lehtolainen, Leena: Spirála smrti (Kuoleman spiraali). Hejkal, Havlíčkův Brod 2009. ISBN 978-80-86026-71-8.
 • Tamminen, Petri: Nikoho neobtěžovat (výbor povídek). In: A2 6/2008, s. 26-27. ISSN 1801-4542.
 • Jutikkala, Eino – Pirinen, Kauko: Dějiny Finska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001. 408 stran. ISBN 80-7106-406-8.
 • Saarikoski, Pentti: Dny v Praze – ukázky z prózy, výběr z básní. In: Světová literatura 2/1993, s. 58-64. ISSN 0039-7075.

Redakce

 • Za letních nocí se tu nespí lehce. Antologie povídek finského severu. Redakce: Lenka Fárová, Viola Parente-Čapková, Jan Dlask. Pistorius & Olšanská, Příbram 2019. ISBN 978-80-7579-054-5.
 • Lesní lišky a další znepokojivé příběhy. Antologie finských fantastických povídek. Redakce: Lenka Fárová, Viola Parente-Čapková, Jan Dlask. Pistorius & Olšanská, Příbram 2016. ISBN 978-80-87855-62-1.
 • Jan Čermák: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě. Academia, Praha 2014. ISBN 978-80-200-2291-2.
 • Almanach severských literatur. Redakce: Lenka Fárová, Dagmar Hartlová, Helena Kadečková, Viola Parente-Čapková, Jarka Vrbová. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2000. ISBN 80-85899-92-2.
 • Almanach severských literatur. Redakce: Viola Čapková, Lenka Fárová, Helena Kadečková, Hilkka Lindroos-Čermáková, Jarka Vrbová. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 1997. ISBN 80-85899-23-X.

Závěrečné práce

 

 

 

Úvod > Vyučující > Lenka Fárová