Věda a výzkum

Odborný profil pracoviště:

Odborný profil pracoviště se odvíjí od specializací jeho dvou členů (viz osobní webové stránky Lenky Fárové a Jana Dlaska). Na poli lingvistiky se jedná zejména o korpusovou lingvistiku (kontrastivní analýza, jazyk překladu, korpusová stylistika, žákovské a paralelní korpusy). Na poli literární vědy se jedná o literární sociologii (P. Bourdieu), literaturu švédské jazykové menšiny na území Finska (postdoktorský projekt GA ČR, č. 14-05631P) a „literární brak“ (detektivní román). Na doktorském oboru komparatistiky je v současnosti ve spolupráci s pracovištěm psána disertační práce na finské literární téma (pojem podsvětí v Kalevale, autentické lidové poezii a básnictví E. Leina). Oddělení finských studií se rovněž zabývá analýzami česko-finských literárních vztahů i popularizační a organizační činností s nimi související (recenzování, beletristické překlady atp.) např. ve spolupráci se Skandinávským domem, Velvyslanectvím Finské republiky či knižním veletrhem Svět knihy. Spolupracuje také s jinými katedrami a ústavy FF UK a akademickými i jinými institucemi v České republice a v zahraničí, především ve Finsku.

Úvod > Věda a výzkum