Věda a výzkum

Odborný profil pracoviště:

Odborný profil pracoviště se odvíjí od specializací jeho členů (viz osobní webové stránky Lenky Fárové, Michala Kováře). Na poli lingvistiky se jedná zejména o korpusovou lingvistiku (kontrastivní analýza, jazyk překladu, korpusová stylistika, žákovské a paralelní korpusy), paremiologii a uralské jazyky (zejména sámské). Na poli literární vědy se jedná kromě finské literatury i o literaturu sámskou, literatury uralských menšin a výzkum metafory ve středověkých textech ve Finsku. Oddělení finských studií se rovněž zabývá analýzami česko-finských literárních vztahů i popularizační a organizační činností s nimi související (recenzování, beletristické překlady atp.) např. ve spolupráci se Skandinávským domem, časopisem iLiteratura.cz, Velvyslanectvím Finské republiky či knižním veletrhem Svět knihy. Spolupracuje také s jinými katedrami a ústavy FF UK a akademickými i jinými institucemi v České republice a v zahraničí, především ve Finsku, Německu a Polsku.

Úvod > Věda a výzkum