Jan Dlask

  Consulting hours
  • úterý 16:15 - 17:00 (420 HB) případně e-poštou či po domluvě online
  Address

  Tematické okruhy vyučovaných předmětů

  – dějiny finské literatury a literární teorie, překladatelské semináře, švédština, finskošvédská literatura (tj. švédskojazyčná literatura ve Finsku)

  Odborná specializace

  – finskošvédská literatura (Ch. Kihlman, H. Tikkanen, 60. a 70. léta 20. století)

  – literární sociologie (P. Bourdieu, J. Habermas, literární kritika a debaty)

  – účast na vnitřním výzkumném záměru „Literární brak: …“ (švédské detektivní romány)

  – finská literatura na české literární scéně

  Studia

  Mgr. studium, FF UK, finština–švédština (1992 – 2000)

  DP: Finskošvédský spisovatel Christer Kihlman a společenská problematika v jeho díle

  Ph.D. studium, FF UK, germánské literatury (2002 –  2010)

  Disertační práce: Debata Tikkanen–Kihlman. Preludium. Díla – přijetí – polemika

  Semestrální studijní a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

  Švédské království – 1996 (Lund)

  Finská republika – 1998, 2004 (Helsinky); 2009 (Turku – Åbo Akademi)

  Stipendia a granty

  – Společnost pro švédskou literaturu ve Finsku (SLS i Finland) – 2006, 2009, 2015

  – Postdoktorský projekt GA ČR č. 14-05631P (Dějiny finskošvédské literatury v perspektivě bourdieuovské sociologie), 2014-16

  – Vzdělávací nadace Jana Husa (2006)

  Další absolvované kurzy v zahraničí

  – FILI: kurz pro překladatele finské beletrie – 2002 (finština), 2003 (švédština)

  – CIMO: kurz pro zahraniční lektory finského jazyka a kultury (2006, Tampere)

   

  Publications

  • Kovář M., Dlask J., Střížková D.: Johanna Laakso (Ed.). Ways of Being in the World: Studies on Minority Literatures. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 87-90. ISSN 0567-8269.
  • Dlask J.: Žena v čele finského státu - bez kvót. Přítomnost, 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: "Vohoz, auto a všecky ty hračičky sračičky...". Tvar, 2022, č. • no. XXXIII, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J., Šík J.: Ani Fin, ani Švéd...? Minulost a současnost finskošvédské literatury. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2022, č. • no. 18, s. • p. 9-12. ISSN 1802-4734.
  • Dlask J., Gáborová M.: Edith Södergran och hennes efterföljare i översättning i före detta Tjeckoslovakien. Brünner Beitráge zur Germanistik und Nordistik, 2022, č. • no. 36, s. • p. 147-160. ISSN 1803-7380.
  • Humpál M., Březinová H., Stahr R., Dlask J., Broomans P., Gröndahl S., Haarder J., Bøstein Myhr A., Oxfeldt E., Schab S.: Migration and Identity in Nordic Literature. Praha, Karolinum, 2022. 160 s. • p. ISBN 978-80-246-4731-9.
  • Dlask J.: Dětství i dospělost autorky muminků. iLiteratura [online], 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Metalyrika v odcházení na sever. Tvar, 2022, č. • no. XXXIII, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Henrik Tikkanens sociologiska mikrokosmos : Den finlandssvenska författaren, bildkonstnären och journalisten mellan den kommersiella och konstnärliga polen. HISTORISKA och LITTERATURHISTORISKA STUDIER, 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 133-162. ISSN 0073-2702.
  • Dlask J.: Two perspectives on the literature from the North of Finland. The Czech anthology and a quiet mainstream in Finland's literary canon. In Bjerring-Hansen J., Jelsbak T., Mrozewicz A.: Scandinavian Exceptionalisms. Culture, Society, Discourse. Berlín, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität Berlin, 2021, s. • p. 313-335. ISBN 978-3-932406-44-7.
  • Dlask J.: Christer Kihlmans självbiografi Livsdrömmen Rena (1982) i ett postkolonialt perspektiv. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 101-118. ISSN 0567-8269.
  • Dlask J.: Tradice, multijazyčnost a mnohožánrovost. Současná finskošvédská literatura. In Švec M.: Současná finská literatura. Praha, Skandinávský dům, z.s., 2021, s. • p. 7-11. ISBN 978-80-904443-4-8.
  • Dlask J.: Arktická hysterie Rosy Liksom. Tvar, 2021, č. • no. XXXII, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Kihlman, Christer (nekrolog). iLiteratura [online], 2021, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J., Kovář M.: Johanna Domokos: Endangered Literature. Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 131-134. ISSN 0567-8269.
  • Švec M., Dlask J., Kujal P., Fárová L., Turčanová E., Zorn I.: Bílé přeludy na vlnách : Antologie finské lyriky. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2020. 328 s. • p. ISBN 978-80-7465-467-1.
  • Dlask J.: Muži, kteří nenáviděli jednoho muže. iLiteratura [online], 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Cena Severské rady za literaturu 2020. iLiteratura [online], 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Sám jako mafián. Tvar, 2020, č. • no. XXXI, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Účet za pandemii se už dělá, ale jinde. Přítomnost, 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Doslov. In Chiméra 38. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2020, s. • p. 303-313. ISBN 978-80-7465-457-2.
  • Dlask J.: Vyprávění z krátké návštěvy města vypravěčů Skellefteå na švédském severu. Zprávy (Klub přátel Pardubicka), 2020, č. • no. 2020/LV, s. • p. 311-319. ISSN 1210-6275.
  • Dlask J.: Jinakost a finský sever i jih. Tvar, 2019, č. • no. XXX, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Andersson, Claes. iLiteratura [online], 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Cikády v Baltimoru. Tvar, 2019, č. • no. XXX, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Fake news v českém tisku? Přítomnost, 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Ingmar Bergman's Guests at Last Supper in the Time of Nuclear Threats. Theatralia, 2019, č. • no. 22, s. • p. 76-87. ISSN 1803-845X.
  • Parente Čapková V., Dlask J., Fárová L.: Ulthima Thule finské literatury. In Fárová L.: Za letních nocí se tu nespí lehce. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2019, s. • p. 125-133. ISBN 978-80-7579-054-5.
  • Dlask J.: "K mužům patří přiměřené množství tyranství". Tvar, 2019, č. • no. XXX, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Komunisti švédští a naši. Přítomnost, 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Osamělá Finka a dům ve Španělsku. iLiteratura [online], 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Nepodbízivé letní čtení od finské Švédky Tove Jansson. Přítomnost, 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: "Teď slyš hlas starých Udmurtů!". PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2019, č. • no. XV, s. • p. 60-62. ISSN 1802-4734.
  • Dlask J.: 7-Eleven z Finska. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2019, č. • no. XV, s. • p. 63-64. ISSN 1802-4734.
  • Dlask J.: Sociálnědemokratický revival? Přítomnost, 2019, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Praha šedesátých let finskýma očima. iLiteratura [online], 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J., Fárová L.: Mia Halonen - Pasi Ihalainen - Taina Saarinen (eds.): Language Policies in Finland and Sweden: Interdisciplinary nad Multi-sited Comparison. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 70-76. ISSN 0037-7031.
  • Dlask J.: Postmoderní román o smrti a ženském těle. Tvar, 2018, č. • no. XXIX, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Nový uralský věk. Tvar, 2018, č. • no. XXIX, s. • p. 19-19. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: "Jen ve vlaku tkví něco velkého a krásného". Tvar, 2018, č. • no. XXIX, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Naši komouši nejsou švédští komunisti. Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Ve švédských volbách prohrála česká média. Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Vášnivý alarm Kateřiny Janouchové a Švédsko před volbami. Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Proč Finové nemusejí Putina ani Trumpa. Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Komu mohou závidět Zeman i Putin? Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Opravme si svého popletu. Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Zvolíme jako Finové? Přítomnost, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Dějiny finskošvédské literatury v perspektivě bourdieuovské sociologie. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2018. 282 s. • p. ISBN 978-80-7465-318-6.
  • Dlask J.: Finland-Swedish literature in the Czech field of literary production. TijdSchrift voor Skandinavistiek [online], 2018, č. • no. 36, s. • p. 132-140. ISSN 0168-2148.
  • Dlask J., Fárová L., Kovář M., Parente-Čapková V.: Finnish Literary Studies in the Czech Republic - Charles University, Prague and Masaryk University, Brno. Joutsen / Svanen, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 89-100. ISSN 2342-2459.
  • Dlask J.: Waltari, Mika: Velká iluze. iLiteratura [online], 2017, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: "Oligarcha podobný Babišovi vládne Finsku". Přítomnost, 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J., Laine T.: Severská prezidentská detektivka. Přítomnost, 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Volební systém Buď a Nebo. Přítomnost, 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: Suomenruotsalaisen kirjallisuuden sosiologinen "bourdieulainen" historia. In Hallila M., Sommer Ł.: Suomalaisen kirjallisuuden ABC: tutkimus, kääntäminen ja opetus ulkomaisissa yliopistoissa. Varšava, Uniwersytet Warszawski - Katedra Hungarystyki - Pracownia Finlandystyki, 2017, s. • p. 39-59. ISBN 978-83-910207-6-0.
  • Dlask J.: Finlandssvensk bok på den tjeckiska litteraturscenen. Nya Argus, 2017, č. • no. 110, s. • p. 325-329. ISSN 0027-7126.
  • Dlask J.: Cestovat a střetávat se s jinakostí. Tvar, 2017, č. • no. XXVIII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Hadi a šelmy mezi Finskem a Kosovem. Tvar, 2017, č. • no. XXVIII, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Švédský detektivní román z hlediska české recepce a přeložitelnosti. In Bílek P., Šebek J.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 250-278. ISBN 978-80-7308-725-8.
  • Bílek P., Zbytovský Š., Sládek P., Janeček P., Hrdlička J., Svatoňová K., Machek J., Jirsa T., Demeter P., Dlask J., Činátl K., Pýcha Č., Soukupová K., Daniel O.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita KArlova, Filozofická fakulta, 2017. 432 s. • p. ISBN 978-80-7308-725-8.
  • Dlask J.: Finové, jste žabaři! Přítomnost, 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1213-0133.
  • Dlask J.: "Opravdu, někdy si myslím, proč to vše dělám - nezbohatnu z toho a na cti mi to také nepřidá!" (K. Rypáček). Tvar, 2016, č. • no. XXVII, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Fárová L., Dlask J., Parente Čapková V.: Podoby finského podivna. In Fárová L.: Lesní lišky a další znepokojivé příběhy. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2016, s. • p. 111-122. ISBN 978-80-87855-62-1.
  • Dlask J.: Chilli a finské eusistokratické podivno. Tvar, 2016, č. • no. XXVII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Neznám nic jiného než být jiný. Tvar, 2016, č. • no. XXVII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Nesnesitelná těžkost bytí střední Evropy z finské perspektivy. Tvar, 2016, č. • no. XXVII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Saarikoski, Pentti: Dopis pro mou ženu. iLiteratura [online], 2016, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Debata Tikkanen-Kihlman: jedna z největších literárních polemik finských Švédů. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2016, č. • no. 27, s. • p. 134-144. ISSN 0862-6928.
  • Dlask J.: Holmström, Johanna. iLiteratura [online], 2015, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Tuomainen, Antti: Moje temné srdce. iLiteratura [online], 2015, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Čermák, Jan (ocenění od finské Společnosti pro Kalevalu). iLiteratura [online], 2015, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Aleksis Kiven evankeliumi? Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain, 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 88-92. ISSN 1795-3790.
  • Fárová L., Dlask J.: Jan Blommaert - Sirpa Leppänen - Päivi Pahta - Tiina Räisänen (eds.): Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Slovo a slovesnost, 2015, č. • no. 76, s. • p. 148-153. ISSN 0037-7031.
  • Dlask J.: Žánrové přesahy švédské detektivky a pohled české kritiky na tento fenomén. In Kudláč A., Studený J.: Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury. Neuvedeno (Pardubice), Univerzita Pardubice, 2014, s. • p. 49-55. ISBN 978-80-7395-725-4.
  • Dlask J.: Några brokiga iakttagelser kring Stieg Larssons mottagande på det tjeckiska litterära fältet. Latvijas Universitātes Zinātniskie raksti, 2014, č. • no. 11, s. • p. 208-217. ISSN 1407-2157.
  • Dlask J.: Cena Severské rady za literaturu 2014. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: "Otec věřil, co chtěl.". Tvar, 2014, č. • no. XXV, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: "Na Amuru se mluví o tygrech tak jako ve Finsku o medvědech". Tvar, 2014, č. • no. XXV, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Literatura finských Švédů (aneb finskošvédská literatura) v českých zemích. Kulturní noviny, 2014, č. • no. Neuveden. ISSN 1804-5693.
  • Dlask J.: Autobiografik (?) Waltari horší inženýra Fauna? Tvar, 2014, č. • no. XXV, s. • p. 20-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Osobní příběh z finské občanské války : Leena Landerová: Rozkaz. Tvar, 2014, č. • no. XXV, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Finská literární cena Finlandia (2012) : Ve Finsku se stále píše kvalitní beletrie švédsky. iLiteratura [online], 2013, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Hledání skrytého finského člověka v poetickém cestopisu : Zdeněk Kalista: Setkání se snem aneb Finlandia. Tvar, 2013, č. • no. XXIV, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J., Fárová L.: Finnish Literature in the Heart of Europe, after the Fall of the Iron Curtain. Scandinavica, 2013, č. • no. 51, s. • p. 58-78. ISSN 0036-5653.
  • Dlask J., Fárová L.: Finnish Literature in the Heart of Europe, after the Fall of the Iron Curtain. Scandinavica, 2013, č. • no. 51, s. • p. 58-78. ISSN 0036-5653.
  • Dlask J.: Habermasova Öffentlichkeit jako inspirace pro studium literatury a literárních debat. In Tížik M.: Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume. Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2013, s. • p. 110-138. ISBN 978-80-85544-80-0.
  • Dlask J.: Za Janem Petrem Velkoborským. Tvar, 2013, č. • no. XXIV, s. • p. 7-7. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Bezútěšný materialismus ředitele Hopeaniemiho : Kari Hotakainen: Slovo boží. Tvar, 2013, č. • no. XXIV, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J., Fárová L., Lindroosová H., Parente Čapková V., Čermák J., Hejkalová M., Piskoř V., Rády A.: Za Janem Petrem Velkoborským. TOP.Tlumočení, překlad, 2013, č. • no. 24, s. • p. 10-10. ISSN 1210-4159.
  • Dlask J.: Pierre Bourdieu — snadno a rychle. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 321-322. ISSN 1214-7915.
  • Dlask J.: Sada náčiní pro studia pole. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 323-329. ISSN 1214-7915.
  • Dlask J.: Existuje „brak“ u Pierra Bourdieua? Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 29-42. ISSN 1214-7915.
  • Dlask J.: Z temných švédských lesů mezi čápy marabu : Åsa Larssonová: Temná stezka. Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Bokrecension: Nya perspektiv på mytiske Tikkanen. Hufvudstadsbladet, 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 0356-0724.
  • Dlask J.: Rádi-li se bojíte, kupte si nového Theorina : Johan Theorin: Smršť. Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Dagermanův had - zmije, či užovka? : Stig Dagerman: Had. Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 22-22. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Když jsou lidovky mimo... (Zasláno). Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 3-3. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Jak vybrat nejlepší badatelský projekt o české dekadenci? (Zasláno). Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 3-3. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Dobrodružná zámecká paní Švédka. Eva Strömberg Kranz: Amelie Posse-Brázdová (Život spjatý s Československem). Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Další larssonologie česky : Dan Burstein, Arne de Keijzer, John-Henri Holmberg: Tajemství dívky s dračím tetováním. Záhady kolem Stiega Larssona a nejnapínavějších thrillerů naší doby. Tvar, 2012, č. • no. XXIII, s. • p. 21-21. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Tikkanen-Kihlman-debatten. En bourdieusk analys av paradoxen att revoltera inifrån. In Hertzberg F., Thylin-Klaus J.: Historiska och litteraturhistoriska studier 87. Helsinky, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012, s. • p. 235-277. ISBN 978-951-583-252-8.
  • Dlask J.: Nová kniha Sofi Oksanen je o zvracení, nikoliv však na zvracení. iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
  • Dlask J.: Pozoruhodná slitina sportu, evangelické vlastenecké nadace a lidového socanství. Per Olov Enquist: Jiný život. Tvar, 2011, č. • no. XXII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Staré dobré Finsko se hroutí... Kari Hotakainen: Role člověka. Tvar, 2011, č. • no. XXII, s. • p. 20-20. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Přestupové hnutí dvacátých let: národ a náboženství : Historicko-společenské kořeny fenoménu a několik vybraných aspektů. GETSEMANY, křesťanský měsíčník, 2011, č. • no. Neuveden, s. • p. 246-254. ISSN 1210-485X.
  • Dlask J.: Den tjeckiska översättningen av Christer Kihlmans Dyre prins i det totalitära Tjeckoslovakien år 1979: mottagande och censur. In Holmberg, Ljung C.: IASS 2010. Översättning - adaption, interpretation, transformation. Lund, Biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek, 2011, s. • p. 1-9. ISBN 978-91-7473-839-1.
  • Dlask J.: Finskans rika valörer eller svenskans subtila nyanser? Den tvåspråkige författaren och konstnären Henrik Tikkanen. In Grönstrand, Malmio H.: Både och, sekä että. Om flerspråkighet / Monikielisyydestä. Helsinky, Schildts Förlags Ab / Schildts Kustannus Oy, 2011, s. • p. 246-268. ISBN 978-951-50-2123-6.
  • Dlask J.: Blouznivci severošvédských hor v hrůzostrašném T(t)emnu. Tvar, 2010, č. • no. XXI, s. • p. 2-2. ISSN 0862-657X.
  • Dlask J.: Na návětrné straně. Tvar, 2010, č. • no. XXI, s. • p. 23-23. ISSN 0862-657X.

   

  Theses

   

   

  Úvod > Vyučující > Jan Dlask