Michal Kovář

Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • V úterý 16-17 hodin v místnosti č. P420. V úterý 6. listopadu konzultace nejsou.
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 420

Rozvrh

 

Tematické okruhy vyučovaných předmětů

starší dějiny finské literatury, ústní slovesnost finsko-laponských národů, literatura uralských minorit, dějiny sámské slovesnosti, vývoj finského jazyka a základy ugrofinitisky, sámský jazyk

Studia

2004-2014 Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti – doktorské studium uralistiky
1995-2004 Filozofická fakulta Uiverzity Karlovy v Praze – magisterské studium filosofie a finštiny

Studijní a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

2017 Turun yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos – studijní pobyt (1 semestr)

 

Odborná praxe

od 2018 ÚGS FF UK, odborný asistent
2014-2018 ÚLBa FF, Masarykova univerzita, odborný asistent
2004-2014, ÚLBa FF, Masarykova univerzita, asistent

 

Stipendia a granty

2017 stipendista CIMO/OPH (Finsko)
2010-2011 hlavní koordinátor projektu Sámové na českých univerzitách (NORLA, konzorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého)
2004-2005 stipendista Visegrádského fondu

 

Publikace

   

  Závěrečné práce

   

   

  Úvod > Vyučující > Michal Kovář