Michal Kovář

Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Od září 2021 konzultace osobní v P420 v pondělí v 11-12 hod.
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 420

Rozvrh

 

Tematické okruhy vyučovaných předmětů

starší dějiny finské literatury, ústní slovesnost finsko-laponských národů, literatura uralských minorit, dějiny sámské slovesnosti, vývoj finského jazyka a základy ugrofinitisky, sámský jazyk

Studia

2004-2014 Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti – doktorské studium uralistiky
1995-2004 Filozofická fakulta Uiverzity Karlovy v Praze – magisterské studium filosofie a finštiny

Studijní a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

2017 Turun yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos – studijní pobyt (1 semestr)

 

Odborná praxe

od 2018 ÚGS FF UK, odborný asistent
2014-2018 ÚLBa FF, Masarykova univerzita, odborný asistent
2004-2014, ÚLBa FF, Masarykova univerzita, asistent

 

Stipendia a granty

2017 stipendista CIMO/OPH (Finsko)
2010-2011 hlavní koordinátor projektu Sámové na českých univerzitách (NORLA, konzorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého)
2004-2005 stipendista Visegrádského fondu

 

Publikace

 • Kovář M.: Hrdinství starých i mladých žen v hrdinské epice uralských národů. In Novotná M., Tulka J.: Hrdinství starých. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021, s. • p. 89-104. ISBN 978-80-7465-472-5.
 • Kovář M.: Multikulturní Maďaři. Geografické rozhledy, 2021, č. • no. 30, s. • p. 14-17. ISSN 1210-3004.
 • Kovář M.: Sámové, Laponci, Lopaři, nebo Fínové? Geografické rozhledy, 2020, č. • no. 30, s. • p. 12-15. ISSN 1210-3004.
 • Kovář M.: Megjegyzések a kvázi-számi irodalomról. In Domokos J.: ALKOTNI CSODÁRA VÁGYVA. KORTÁRS SZÁMI MŰVÉSZETI FEJLEMÉNYEK. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem - L’Harmattan Kiadó, 2020, s. • p. 184-190. ISBN 978-963-414-686-5.
 • Kovář M., Domokos J.: Počátky, konce a renesance v dynamice sámské literatury. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2020, č. • no. 20020, s. • p. 8-14. ISSN 1802-4734.
 • Kovář M., Gaski H.: Ekologie je v sámské literatuře přítomná od samého počátku. Rozhovor s Haraldem Gaskim. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 5-7. ISSN 1802-4734.
 • Kovář M.: Is there a Uralic literature? In Hoskovec T.: Expérience et avenir du structuralisme - Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus - Past and prospects of structuralism. Praha, Cercle linguistique de Prague, 2020, s. • p. 307-317. ISBN 978-80-87269-56-5.
 • Kovář M.: A leírás mint történet. In Hajdu P., Kálmán C., Mekis D., Z. Varga Z.: Leírás.Elmélet, irodalom, kép. Budapest, Reciti, 2019, s. • p. 455-459. ISBN 978-615-5478-88-8.
 • Kovář M.: Christianizace východního Laponska v sámských legendách. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2019, č. • no. 2018, s. • p. 69-94. ISSN 1802-8209.
 • Kovář M.: Sami texts from Kemi Sápmi recorded by Jenny and Samuli Paulaharju. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 39-44. ISSN 0567-8269.
 • Kovář M.: Stát se Samojedem. iLiteratura [online], 2018, č. • no. 2018. ISSN 1214-309X.

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Vyučující > Michal Kovář