Michal Kovář

Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Konzultace v úterý v 15-16 hodin v pracovně 113a ve Filozofické ústavu AV v Jilské ulici. Je třeba nahlásit se na vrátnici!
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 420

Rozvrh

 

Tematické okruhy vyučovaných předmětů

starší dějiny finské literatury, ústní slovesnost finsko-laponských národů, literatura uralských minorit, dějiny sámské slovesnosti, vývoj finského jazyka a základy ugrofinitisky, sámský jazyk

Studia

2004-2014 Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti – doktorské studium uralistiky
1995-2004 Filozofická fakulta Uiverzity Karlovy v Praze – magisterské studium filosofie a finštiny

Studijní a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

2017 Turun yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos – studijní pobyt (1 semestr)

 

Odborná praxe

od 2018 ÚGS FF UK, odborný asistent
2014-2018 ÚLBa FF, Masarykova univerzita, odborný asistent
2004-2014, ÚLBa FF, Masarykova univerzita, asistent

 

Stipendia a granty

2017 stipendista CIMO/OPH (Finsko)
2010-2011 hlavní koordinátor projektu Sámové na českých univerzitách (NORLA, konzorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého)
2004-2005 stipendista Visegrádského fondu

 

Publikace

 • Kovář M.: A response to the article "Olaus Sirman runojen vertailevaa luentaa" [The comparative interpretation of Olaus Sirma's poems] (SUSA 97, 2019). Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja, 2024, č. • no. 2023, s. • p. 339-343. ISSN 0355-0214.
 • Kovář M., Dlask J., Střížková D.: Johanna Laakso (Ed.). Ways of Being in the World: Studies on Minority Literatures. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2023, č. • no. 2023, s. • p. 87-90. ISSN 0567-8269.
 • Kovář M.: Proč kámen ve Finsku neskýtá ochranu? Kámen a strom ve finské legendě o sv. Jindřichu Uppsalském. Svět literatury, 2023, č. • no. 33, 2023, s. • p. 49-57. ISSN 0862-8440.
 • Kovář M.: Doslov. In SRdce tajgy. Brno, Host, 2022, s. • p. 611-618. ISBN 978-80-275-1124-2.
 • Kovář M., Fořt B., Kvile R., Ovský P., Atterstig M., Aasbø K., Rydving H.: Václav Marek and the Sami. Červený Kostelec / Hattfjelldal, Pavel Mervart, Helgeland Museum, Sijti Jarnge – Gïele- jïh kultuvrejarnge, 2022. 161 s. • p. ISBN 978-80-7465-510-4.
 • Kovář M.: Hrdinství starých i mladých žen v hrdinské epice uralských národů. In Novotná M., Tulka J.: Hrdinství starých. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021, s. • p. 89-104. ISBN 978-80-7465-472-5.
 • Kovář M.: Multikulturní Maďaři. Geografické rozhledy, 2021, č. • no. 30, s. • p. 14-17. ISSN 1210-3004.
 • Novotná M., Dyndová H., Dynda J., Kozák J., Nováková B., Králová K., Králová M., Korecká L., Vondřička P., Tulka J., Macela J., Hermann T., Kovář M., Samek D.: Hrdinství starých : sborník k 50. narozeninám Jiřího Starého. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021. 181 s. • p. ISBN 978-80-7465-472-5.
 • Dlask J., Kovář M.: Johanna Domokos: Endangered Literature. Essays on Translingualism, Interculturality, and Vulnerability. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 131-134. ISSN 0567-8269.
 • Kovář M.: Megjegyzések a kvázi-számi irodalomról. In Domokos J.: ALKOTNI CSODÁRA VÁGYVA. KORTÁRS SZÁMI MŰVÉSZETI FEJLEMÉNYEK. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem - L’Harmattan Kiadó, 2020, s. • p. 184-190. ISBN 978-963-414-686-5.
 • Kovář M., Domokos J.: Počátky, konce a renesance v dynamice sámské literatury. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2020, č. • no. 20020, s. • p. 8-14. ISSN 1802-4734.
 • Kovář M., Gaski H.: Ekologie je v sámské literatuře přítomná od samého počátku. Rozhovor s Haraldem Gaskim. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2020, č. • no. 2020, s. • p. 5-7. ISSN 1802-4734.
 • Kovář M.: Sámové, Laponci, Lopaři, nebo Fínové? Geografické rozhledy, 2020, č. • no. 30, s. • p. 12-15. ISSN 1210-3004.
 • Kovář M.: Is there a Uralic literature? In Hoskovec T.: Expérience et avenir du structuralisme - Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus - Past and prospects of structuralism. Praha, Cercle linguistique de Prague, 2020, s. • p. 307-317. ISBN 978-80-87269-56-5.
 • Kovář M.: Sami texts from Kemi Sápmi recorded by Jenny and Samuli Paulaharju. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 39-44. ISSN 0567-8269.
 • Kovář M.: Christianizace východního Laponska v sámských legendách. Parrésia. Revue pro východní křesťanství, 2019, č. • no. 2018, s. • p. 69-94. ISSN 1802-8209.
 • Kovář M.: A leírás mint történet. In Hajdu P., Kálmán C., Mekis D., Z. Varga Z.: Leírás.Elmélet, irodalom, kép. Budapest, Reciti, 2019, s. • p. 455-459. ISBN 978-615-5478-88-8.
 • Kovář M.: Stát se Samojedem. iLiteratura [online], 2018, č. • no. 2018. ISSN 1214-309X.

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Vyučující > Michal Kovář