Michal Kovář

Mgr. Michal Kovář, Ph.D.

Konzultační hodiny
  • V úterý 9H30-10H30 hodin v místnosti č. P420.
Adresa

Ústav germánských studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 420

Rozvrh

 

Tematické okruhy vyučovaných předmětů

starší dějiny finské literatury, ústní slovesnost finsko-laponských národů, literatura uralských minorit, dějiny sámské slovesnosti, vývoj finského jazyka a základy ugrofinitisky, sámský jazyk

Studia

2004-2014 Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti – doktorské studium uralistiky
1995-2004 Filozofická fakulta Uiverzity Karlovy v Praze – magisterské studium filosofie a finštiny

Studijní a badatelské pobyty na zahraničních univerzitách

2017 Turun yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos – studijní pobyt (1 semestr)

 

Odborná praxe

od 2018 ÚGS FF UK, odborný asistent
2014-2018 ÚLBa FF, Masarykova univerzita, odborný asistent
2004-2014, ÚLBa FF, Masarykova univerzita, asistent

 

Stipendia a granty

2017 stipendista CIMO/OPH (Finsko)
2010-2011 hlavní koordinátor projektu Sámové na českých univerzitách (NORLA, konzorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého)
2004-2005 stipendista Visegrádského fondu

 

Publikace

  • Kovář M.: Stát se Samojedem. iliteratura.cz, 2018, č. • no. 2018. ISSN 1214-309X.

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > Vyučující > Michal Kovář