Invited speakers

Maria Andersson-Koski, M.A., PhD student, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki

Jag är anställd doktorand vid Helsingfors universitet och forskar i den pågående revitaliseringen av finlandssvenskt teckenspråk. I min avhandling fokuserar jag på frågeställningar om vad som egentligen revitaliseras och av vem, genom att ta fasta på språkanvändarnas uppfattningar om språk och ansvar i den pågående revitaliseringsprocessen. Vid sidan om avhandlingsprojektet är jag aktivt involverad i arbetet att sammanställa ett revitaliseringsprogram för det finlandssvenska teckenspråket i samarbete med relevanta intresseorganisationer och myndigheter.

Lene Antonsen, PhD, Professor in Saami languages, Department of Language and Culture, UiT The Arctic University of Norway

Lene Antonsen lea sámi gielladieđalaš professor UiT Norgga árktalaš universitehtas. Ovdal go álggii akademiijai, de son barggai sámegiela oahpaheaddjin ja lei aktiivvalaš davvisámegiela ealáskahttinbarggus mearrasámi guovllus. Su dutkanberoštumit leat sámi gielat ja suopmanat, ja son berošta erenoamážit grammatihkas ja giellarievdamis. Son lea 2006 rájes maiddái bargan sámi giellateknologiijain, ja lea leamaš mielde huksemin morfologalaš ja syntávttalaš analysáhtoriid máŋgga sámi gillii, ja lea geavahan dán teknologiija giellaoahppanprográmmain, digitálalaš sátnegirjjiin ja dihtorjorgalanprográmmain. Son dutká maiddái man láhkai giellateknologiija lea ávkkálaš go olbmot čállet sámegillii.

Vít Dovalil, PhD, Department of Germanic Studies, Faculty of Arts, Charles University

Jmenuji se Vít Dovalil a působím jako odborný asistent na Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval jsem germanistiku a politologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě UK. V roce 2004 jsem získal titul Ph.D. Zabývám se jazykovým managementem v Evropské unii se zaměřením na judikaturu týkající se jazykových sporů. Kromě toho zkoumám jazykovou standardizaci a pluricentrické jazyky. Specializuji se také na německou gramatiku a na postavení němčiny jako cizího a menšinového jazyka v České republice. V roce 2015 jsem byl jmenován členem Rady vlády pro národnostní menšiny.

Marta Kirilova, PhD, Associate professor, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen

Jeg hedder Marta Kirilova og er lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Jeg underviser studerende på studieretningen “dansk som andetsprog” og forsker i migration og flersprogethed. Min seneste forskningsprojekter handler om sociolingvistiske perspektiver på tolkning i retten, sproglig og kulturel integration på arbejdspladsen og flersprogethed på universitetet.

Ilia Moshnikov, PhD, postdoctoral researcher, Karelian Institute, Faculty of Social Sciences and Business Studies, University of Eastern Finland

Olen Ilja Mošnikov, karjalan da suomen kielen tutkii da opastai. Omas väitöskniigas olen tutkinuh karjalan da suomen kielen välisty vaihteluu da kielikontaktua. Nygöi ruan postdoc-tutkijannu Karjalan tutkimuslaitoksel Päivännouzu-Suomen yliopistos (Jovensuu, Suomi) da sežo suomen kielen opastajannu Wienin yliopistos, Avstries. Jälgiaigua olen tutkinuh karjalan kielen käyttyö da nägyvytty internetas da socializes medies. Olen kiinnostunnuh vähembistökielis da niilöin revitalizacies.

Tiina Onikki-Rantajääskö, PhD, Professor of Finnish, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki

Olen Tiina Onikki-Rantajääskö ja työskentelen suomen kielen professorina Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä olen myös Suomen oikeusministeriön asettama suomen kielen selvityshenkilö ja laadin raporttia suomen kielen tilasta Suomessa. Olen kielipolitiikan lisäksi kiinnostunut mm. tieteenalan historiasta. Keskeisin kiinnostuksen kohteeni on kuitenkin kielen merkitysjäsennys: miten sanasto, kielen rakenteet ja niiden käyttö erilaisissa diskursseissa hahmottavat merkitystä. Viime vuonna ilmestyi yhdessä Minna Jaakola kanssa toimittamamme kokoelma The Finnish Case System: Cognitive Linguistic Perspectives (vapaasti saatavilla: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/sflin.23/). Vedän myös Tieteen termipankkia, johon kootaan kaikkien tieteenalojen monikielistä terminologiaa ja (ks. https://tieteentermipankki.fi).

Yair Sapir, PhD, Senior lecturer in Swedish, Faculty of Education, Högskolan Kristianstad

Boglárka Straszer, PhD, Professor of Swedish as a second language, School of Languages, Literatures and Learning, Dalarna University

Ditte Zachariassen, PhD, Assistant professor, University College Nordjylland, Aalborg, Denmark

Jeg arbejder på University College Nordjylland hvor jeg forsker i dialekter og unges sprog. Desuden underviser jeg pædagogstuderende i sprogtilegnelse, kommunikation og sprog på digitale medier. Min særlige forskningsinteresse er fremkomsten af nye urbane dialekter og nordeuropæiske storbyer, og især om vi kan se denne udvikling som en begyndende sproglig divergens der arbejder den modsatte vej af den sproglige konvergens, vi har set gennem det seneste århundrede.