NMgr. GSS: Finská filologie

Absolvent je schopen běžné pohotové komunikace ve finském prostředí v osobním i písemném styku na úrovni C2 SERR, zprostředkovávat a zpracovávat vědecké a odborné informace (knihovnické a kulturně-informační služby), vypracovávat souhrnné výstupy z finských informačních zdrojů pro využití např. v médiích, na základě finských informačních zdrojů vypracovávat specifické odborné analýzy pro potřeby domácích státních i soukromých subjektů působících v oblasti např. kulturního, informačního, turistického a komerčního marketingu, realizovat odborné a komerční překlady pro potřeby státních a soukromých subjektů zaměřené na společensko-kulturní, obchodní a další styky s Finskem, vést tvorbu specifických projektů v oblasti regionálního rozvoje se zapojením finských státních i soukromých institucí a spolupodílet se na nich.

Profil absolventa studijního oboru zahrnuje i všeobecné znalosti v oblasti reálií, tj. bezpečnou znalost politických, hospodářských i kulturních dějin Finska v kontextu ostatních severských zemí, orientaci v současném kulturním dění a česko-finských vztazích.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > NMgr. GSS: Finská filologie