Finská filologie

Studijní plán dvouoborového navazujícího magisterského studia oboru

FINSKÁ FILOLOGIE

 

 

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
zimní s. letní s.
Povinné oborové předměty 54
Finská frazeologie a lexikologie AFN500001 1 / 1 Zk 3
Finská nářečí AFN500002 – / 2 Z 2
Historický vývoj finštiny a základy ugrofinistiky AFN500003 1 / 1 Zk 3
Stylistika finštiny AFN500004 – / 2 Z 2
Specifika psané a mluvené finštiny I. AFN500005 – / 3 Z 2
Specifika psané a mluvené finštiny II AFN500017 – / 3 Klp 4
Překladatelský seminář finštiny AFN500006 – / 2 Z 4
Tlumočnická cvičení finštiny AFN500007 – / 2 Z 4
Vybrané kapitoly ze současné lingvistiky pro finštináře AFN500008 2 / 1 Zk 6
Švédština pro finštináře AFN500009 – / 2 Z 3
Literárněhistorické směry pro finštináře AFN500010 1 / 1 Klp 3
Literárněteoretické směry pro finštináře AFN500011 1 / 1 Klp 4
Literární sociologie pro finštináře AFN500012 – / 2 Z 3
Kalevala a morfologie hrdinské epiky AFN500013 2 / – Zk 4
Současná finská literatura AFN500014 – / 2 Z 3
Finské dějiny a sociokultura I. AFN500015 1 / 1 Z 2
Finské dějiny a sociokultura II. AFN500016 1 / 1 Zk 2

 

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 120 kreditů za oba své obory dohromady.

 

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 % (pokud se nicméně obor kombinuje s oborem, který má tento podíl vyšší, platí podíl druhého oboru).

Úvod > Studium > Studijní plány > Finská filologie