Finská filologie

Studijní plán sdruženého studia navazujícího magisterského programu

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE: FINSKÁ FILOLOGIE (přijetí od r. 2021)

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
zimní s. letní s.
Povinné oborové předměty
Suomen kieli I

Finský jazyk I

AFN600001 – / 3 Zk 6
Vývoj spisovné finštiny AFN600002 1 / 1 Zk 4
Kalevala a morfologie hrdinské epiky AFN600003 1 / 1 Zk 4
Literárněteoretické směry pro finštináře AFN600004 1 / 1 Zk 5
Překladatelský seminář AFN600005 – / 2 Z 4
Suomen kieli II – Tyylioppi

Finský jazyk II – Stylistika

AFN600006 – / 2 Z 4
Suomen kieli III – Murrekurssi

Finský jazyk III – Finské dialekty

AFN600007 – / 2 Z 4

 

Povinné předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce[1]

Diplomový seminář AFN600008 – / 2 Z 4
 

Povinně volitelné předměty

PVP 1: Lingvistika   8
PVP 2: Literatura a kultura 8
PVP 3: Další ugrofinský jazyk nebo švédština 4

 

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 120 kreditů za oba své obory dohromady.

 

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 % (pokud se nicméně obor kombinuje s oborem, který má tento podíl vyšší, platí podíl druhého oboru).

 

Státní závěrečná zkouška (pořadí předmětů není stanoveno):

SZ1.  Obhajoba diplomové práce

SZ2.  a) Klauzurní práce z finského jazyka a finské literatury; b) Finský jazyk; c) Finská literatura.

 

Standardní doba studia: 2 roky

 

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty: 33 + 20 = 52, což je 88 % z počtu 60 kreditů, jež na daný půlobor připadají ze 120 kreditů za celé dvouoborové studium.

 

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a povinně volitelných předmětů: nejsou.

 

 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

Pořadí plnění jednotlivých předmětů není předepsáno a závisí na vlastní volbě každého studenta a na realizaci jednotlivých předmětů v každém roce.

 

[1] Předměty zaměřené na přípravu závěrečné práce si student zapisuje pouze v tom studijním programu, na němž bude obhajovat závěrečnou práci. To by standardně měl být hlavní studijní program (maior), na základě žádosti studenta může však děkan povolit obhajování závěrečné práce v rámci přidruženého programu (minor).

 

 

Studijní plán dvouoborového navazujícího magisterského studia oboru

FINSKÁ FILOLOGIE (přijetí do r. 2020)

Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity
zimní s. letní s.
Povinné oborové předměty 54
Finská frazeologie a lexikologie AFN500001 1 / 1 Zk 3
Finská nářečí AFN500002 – / 2 Z 2
Historický vývoj finštiny a základy ugrofinistiky AFN500003 1 / 1 Zk 3
Stylistika finštiny AFN500004 – / 2 Z 2
Specifika psané a mluvené finštiny I. AFN500005 – / 3 Z 2
Specifika psané a mluvené finštiny II AFN500017 – / 3 Klp 4
Překladatelský seminář finštiny AFN500006 – / 2 Z 4
Tlumočnická cvičení finštiny AFN500007 – / 2 Z 4
Vybrané kapitoly ze současné lingvistiky pro finštináře AFN500008 2 / 1 Zk 6
Švédština pro finštináře AFN500009 – / 2 Z 3
Literárněhistorické směry pro finštináře AFN500010 1 / 1 Klp 3
Literárněteoretické směry pro finštináře AFN500011 1 / 1 Klp 4
Literární sociologie pro finštináře AFN500012 – / 2 Z 3
Kalevala a morfologie hrdinské epiky AFN500013 2 / – Zk 4
Současná finská literatura AFN500014 – / 2 Z 3
Finské dějiny a sociokultura I. AFN500015 1 / 1 Z 2
Finské dějiny a sociokultura II. AFN500016 1 / 1 Zk 2

 

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 120 kreditů za oba své obory dohromady.

 

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 % (pokud se nicméně obor kombinuje s oborem, který má tento podíl vyšší, platí podíl druhého oboru).

Úvod > Studium > Studijní plány > Finská filologie