Přijímací zkoušky

V akademickém roce 2021/2022 se otvírá:

Studijní program: Germánská a severoevropská studia (0231RA0900750164)
Forma studia: prezenční
Druh studia: bakalářské
Jazyk výuky: čeština
Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
Standardní doba studia: 3 roky
Forma přihlášky: Elektronická
  • Navazující magisterský program Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie (navazující magisterský)  se pro akademický rok 2021/2022 neotevírá!
Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky