Bc. GSS: Finština

Odborné znalosti

Znalostní předpoklady komunikace v současném finském jazyce slovem i písmem – produktivní znalost na úrovni B1/B2.
Znalost gramatických struktur a lexika současné finštiny, i v kontrastivních souvislostech s češtinou.
Orientace v historii, společenských reáliích, literatuře a dějinách kultury Finska, prakticky orientované znalosti geografických i kulturně-historických reálií.

Odborné dovednosti

Uplatnění jazykových a sociálních kompetencí v obvyklých komunikačních situacích.
Zvládání interkulturních a pragmatických aspektů komunikace.
Základní dovednosti překladu z finštiny do češtiny a naopak.
Rozbor a adekvátní interpretace textu v souvislostech kulturních dějin Finska.

Absolvent bakalářského programu Germánská a severoevropská studia se specializací Finština získá také kvalifikaci, která mu umožní vedle magisterského programu Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie pokračovat i v navazujících magisterských studijních programech příbuzných.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Bc. GSS: Finština