Bc. Finská studia

Absolvent si spolehlivě osvojí základní komunikační znalost finského jazyka a seznámí se s reáliemi Finska a s literaturou, kulturou a historií Finska v kontextu celého severského regionu.

Absolvent bude schopen:

 • běžné pohotové komunikace v cizojazyčném (finském) prostředí v osobním i písemném styku na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky
 • vypracovávat souhrnné výstupy z finských informačních zdrojů pro využití např. v domácích médiích – monitoring regionálních, resp. finských médií
 • zprostředkovávat vědecké a odborné informace (knihovnické a kulturně-informační služby)
 • vypracovávat na základě finských informačních zdrojů odborné analýzy pro potřeby domácích státních i soukromých subjektů působících v oblasti např. kulturního, informačního, turistického a komerčního marketingu
 • realizovat komerční překlady pro potřeby státních a soukromých subjektů zaměřené na společensko-kulturní nebo obchodní styky s Finskem
 • podílet se na tvorbě specifických projektů v oblasti regionálního rozvoje se zapojením finských státních i soukromých institucí

Uplatnění absolventa bakalářského studia v praxi, resp. instituce, kde může absolvent uplatnit získané vzdělání

Znalost jazyka, kultury a společenského vývoje Finska vytváří podmínky pro uplatnění absolventů zejména:

 • v kulturních institucích,
 • v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialistů na finský region – např. odborný redaktor či korespondent,
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích,
 • na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích,
 • v oblasti cestovního ruchu jako delegátů cestovních kanceláří, programových koordinátorů cestovních kanceláří,
 • jako asistentů v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a společnostech operujících na území České republiky.

V neposlední řadě absolvent bakalářského oboru Finská studia získá kvalifikaci, která mu umožní vedle magisterského oboru finština pokračovat i v navazujících magisterských studijních oborech příbuzných.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa > Bc. Finská studia