Závěrečné zkoušky

BZK červen 2018 – Finská studia

12. června od 9 hod.  –  písemná část v  m. č. 420

14. června od 10 hod. – obhajoba BP a ústní část v m. č. 420

 

KOMISE

doc. Ph.Dr. Jiří Nekvapil, CSc.

Mgr. Jan Dlask, Ph.D.

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

BP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 10. 5.  2018

 

SZZK červen 2018 – Finština/Finská filologie

19. června od 9 hod. – písemná část v  m. č. 420 (týká se pouze nMgr.!)

21. června od 14 hod. – obhajoba DP a ústní zkouška v m. č. 420

 

KOMISE

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Mgr. Jan Dlask, Ph.D.

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

DP prosím odevzdávejte na sekretariát ÚGS do 10. 5. 2018

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky