Přednáška Michala Kováře v PLK: Člověk a tvůrce Václav Marek

Pražský lingvistický kroužek srdečně zve na přednášku Michala Kováře na téma Člověk a tvůrce Václav Marek, která se uskuteční v pondělí 21. ledna 2019 od 18 hodin v místnosti P104 (hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1).

Čech Václav Marek (1908 – 1994) žil ve 30. a 40. letech v Laponsku, na pomezí Norska a Švédska. Byť neměl žádné formální filologické vzdělání, naučil se při svém přirozeném talentu jak
jazyk místních laponských kočovníků, tak jazyk norských i švédských úřadů a sedláků — a působil jako zprostředkovatel při mnoha konfliktech, k nimž tehdy mezi nimi docházelo. Byl citlivý
nejen k sociálně nespravedlivému postavení Laponců v současnosti, ale i k dějinnému postavení,
které Laponcům vykazovala skandinávská historiografie. Začal proto intenzivně studovat jejich
jazyk a dějiny i sbírat jejich folklór, přičemž projevil mimořádnou filologickou vnímavost a
vynalézavost; mravní zápal se ovšem u něho pojil s vědeckou kritičností. Laponský materiál
zpracovával v různých žánrech: pramenná vydání, odborná pojednání, beletristické aktualizace.
Pozůstalost Václava Marka o rozsahu několika tisíc stran – včetně neopakovatelného materiálu
folklórních sběrů, zdokumentovaných s mimořádnou pečlivostí – dosud nebyla vědecky vytěžena; přednášející je první, kdo se jí soustavně zabývá. Přijďte se s ní seznámit i vy.

Pozn.: Michal Kovář pořádá 6. května 2019 v Praze vůbec první mezinárodní symposium věnované
osobnosti a tvorbě Václava Marka: zájemci vítáni.

 

Úvod > konference a přednášky > Přednáška Michala Kováře v PLK: Člověk a tvůrce Václav Marek