Suomea Suomessa -paikka on nyt nopeassa erillishaussa

TYÖNANTAJA: Eurajoen kristillinen opisto (EKO)

PAIKKAKUNTA: Eurajoki

TOIMIALA: kansanopisto

HARJOITTELUTEHTÄVÄT: Vaihtelevaa työtä opettajien ja muun henkilökunnan apuna. Tehtävät kohdentuvat harjoittelijan kielitaidon ja kiinnostuksen perusteella. Opettajan apuna toimiminen luokkatilanteissa vaatii jo hyvää suomen kielen hallintaa.

Tehtäviä: toimistotyöt, keittiö- ja kiinteistöhenkilökunnan apuna toimiminen, opettajien apuna toimiminen erityisesti Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille -koulutuksessa

HARJOITTELUAIKA: 20-24 viikkoa, aloitus helmikuussa 2019

TYÖAIKA: 6-8 tuntia/päivä, 30-40 tuntia/viikko

PALKKA: Opetushallituksen apuraha 670 €/kk + työnantajan kustantama asunto

HARJOITTELIJAN OPINNOT: suomen kieli, vähintään 2 vuotta opintoja

KIELITAITO: suomi ja englanti (ruotsin kieli eduksi)

LISÄKSI: EKOn työyhteisö on sopivan pieni. Kaikki tuntevat toisensa ja työskentelevät yhdessä. Harjoittelijalta toivotaan hyviä sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja tiimityöskentelyn taitoja. Ks. www.eko.fi

Harjoittelijaksi voidaan valita myös henkilö, joka on kerran aiemmin ollut  Suomea Suomessa -harjoittelussa jossakin muussa paikassa. Myös ns. vastavalmistunut (harjoittelun alkaessa valmistumisesta saa olla enintään yksi vuosi) voidaan valita.

Paikkaa haetaan lähettämällä hakemus sähköpostitse viimeistään 24.1.2019 osoitteella hakemukset_skk (at) oph.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Suomea Suomessa – Eurajoen kristillinen opisto.

Hakemukseen tarvitaan:

Muut liitteet lähetetään suomenkielisinä, mutta opintosuoritusote voi olla englanninkielinen.

Úvod > CIMO/Opetushallitus > Suomea Suomessa -paikka on nyt nopeassa erillishaussa