Kolokvium Lingvistika Praha 2016

Kolokvium Lingvistika Praha 2016 se koná v pátek 9. prosince. Tématem je využití diachronní korpusové analýzy v lingvistickém výzkumu. Program celého kolokvia včetně anotací příspěvků najdete na stránce http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz.

Doporučujeme zejména plenární přednášku týkající se severní sámštiny, kterou prosloví prof. Laura A. Janda z Univerzity v Tromsø (Malé poměry, velké změny: Language variation and change in North Saami) od 10.40 v místnosti č. 104, hlavní budova FF UK.

Úvod > konference a přednášky > Kolokvium Lingvistika Praha 2016