UKAŽ – centrální vyhledávač UK a Portál e-zdrojů (PEZ)

UKAŽ („centrální vyhledávač Univerzity Karlovy od A do Ž“) umožňuje prohledávat současně tištěné, digitalizované a elektronické informační zdroje dostupné na Univerzitě Karlově.

Z jednoho místa tak můžete snadno vyhledávat knihy, články, časopisy, vysokoškolské práce, konferenční materiály atd. potřebné ke studiu či vědecké práci.

UKAŽ kromě vyhledávání informačních zdrojů mj. umožňuje:

  • Zobrazit a prodloužit si své výpůjčky
  • Zadat si rezervaci (požadavek) na dokument (rozpůjčovaný / ze skladu)
  • Ukládat si vyhledané záznamy do Oblíbených
  • Vyexportovat si údaje o dokumentu do citačního manažeru nebo poslat na e-mail
  • Ověřit si dostupnost elektronického časopisu nebo knihy na UK

 

Portál e-zdrojů (PEZ) zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích (EIZ) dostupných na UK. Tyto EIZ jsou přístupné studentům (včetně těch s přerušeným studiem), zaměstnancům a vyučujícím. Většina EIZ není vzdáleně přístupná absolventům, studentům s jinak ukončeným studiem, bývalým zaměstnancům UK a uživatelům knihoven UK s průkazem externího uživatele.

EIZ jsou na Portálu řazeny dle abecedy, oborů nebo fakult/součástí. Dále existuje kategorie volně přístupných zdrojů a zkušebních přístupů. Externí uživatelé mohou využít stejně pojmenovanou kategorii, která informuje o zdrojích dostupných i těmto uživatelům.

Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou zpřístupňovány uživatelům v souladu s licenčními podmínkami a musí být využity výhradně k nekomerčním účelům pro výukové, studijní, vědecké, výzkumné účely a osobní potřebu.

Úvod > Knihovna > UKAŽ – centrální vyhledávač UK a Portál e-zdrojů (PEZ)