Informace pro zájemce o studium finštiny na FF UK

Pokud se chcete naučit genderově téměř neutrální jazyk, který dal světu slovo sauna, zjistit, zda má Finsko opravdu tak kvalitní školství, jak se v českých médiích tvrdí, či proniknout do tajů Kalevaly nebo finského podivna, přihlaste se na program Germánská a severoevropská studia: Finština, jediné filologicky orientované studium finštiny v ČR. Naučíme vás komunikovat finsky, seznámíme s finskou literaturou, historií, kulturou i s reáliemi. Během studia nabízíme také možnost studijního pobytu na finských univerzitách.

Oddělení finských studií ÚGS nabízí zájemcům o finštinu také navazující magisterský program Germánská a severoevropská studia: Finská filologie.

Bakalářský i navazující magisterský program lze studovat pouze v kombinaci (jako sdružené či dvouspecializační studium).

Přihlášky do bakalářského studia se přijímají elektronicky do 29. 2. 2024, do navazujícího magisterského studia do 31. 3. 2024.

Prezentace bakalářského programu Germánská a severoevropská studia: Finština: GSS-finština-Bc-2024

Prezentace navazujícího magisterského programu Germánská a severoevropská studia: Finská filologie: GSS-finská filologie-NMgr-2024

Bližší informace o programech GSS: Finština a GSS: Finská filologie příp. podá garantka přijímacího řízení Lenka Fárová (lenka.farova@ff.cuni.cz).

Chcete se na cokoli zeptat přímo studentů oboru? Kontaktujte je na FB studentského spolku FinoFiilit.

Obecné informace o přijímacím řízení zde.

Těšíme se na vás!

Tervetuloa opiskelemaan!

Úvod > Nástěnka > Informace pro zájemce o studium finštiny na FF UK