Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ na LS

Od 1. září je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na LS Erasmu+ (viz informace k jarnímu řízení z 8. 2. na e-nástěnce finských studií).

Oznámení o tom, že se hlásíte, zašlete prosím na e-mail koordinátora na finštině Jana Dlaska nejpozději 9. září. Pro univerzity v Helsinkách, východním Finsku (Joensuu/Kuopio) ev. Stockholmu je toto datum rovněž termínem pro zaslání všech dokumentů koordinátorovi, pro ostatní univerzity je rozhodující termín 20. září (v důsledku rozdílných termínů partnerských univerzit).

Studenti jiných oborů, kteří chtějí vyjet přes naši smlouvu, se účastní výběrového řízení u nás. Musí ale k výběrovému řízení doložit souhlas s výjezdem koordinátora z domácí katedry či ústavu.

Úvod > FF UK > Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ na LS