Nový Knihovní a výpůjční řád UK

Od neděle 1. 12. 2019 vchází v platnost Opatření rektora č. 36/2019 – Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy. Jeho plné znění najdete i na webu Knihovny FF UK.

Hlavní změnou je jednotná registrace uživatelů, kteří při registraci v knihovně kterékoliv fakulty budou nově mít automaticky platnou registraci i ve všech knihovnách Univerzity Karlovy. Nový bude i samotný způsob registrace: pro studenty a zaměstnance UK již nebude nutné podepisovat papírové přihlášky, vše bude probíhat elektronickou formou. Externí uživatelé se pak budou moci registrovat pouze v Knihovně Jana Palacha a Knihovně Celetná. Dojde také ke změnám v limitech počtu výpůjček a v ceníku poplatků.

Úvod > knihovna > Nový Knihovní a výpůjční řád UK