Suomea Suomessa -paikka nopeassa haussa!

Seuraava Suomea Suomessa -paikka on nyt nopeassa erillishaussa:
 
TYÖNANTAJA: Eurajoen kristillinen opisto
PAIKKAKUNTA: Eurajoki
TOIMIALA: kansanopisto
HARJOITTELUTEHTÄVÄT: valikoituvat suomen kielen osaamisen ja muiden taitojen taitojen mukaan: 
toimistotyötä ja opettajan apuna toimimista, keittiö- ja kiinteistöhenkilökunnan apuna toimimista, majoitustehtävät, kurssisihteerin apuna toimimista ja opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnassa avustamista
HARJOITTELUAIKA: 20-26 viikkoa, aloitus maaliskuun 2017 aikana
TYÖAIKA: 6-8 tuntia/päivä, 30-40 tuntia/viikko
PALKKA: Opetushallituksen apuraha 670 €/kk + työnantajan kustantama asunto
HARJOITTELIJAN OPINNOT: suomen kieli, vähintään 2 vuotta opintoja
KIELITAITO: suomi ja englanti
LISÄKSI: Harjoittelijalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, koska kansanopistossa koko henkilökunta toimii yhdessä; avoin, ennakkoluuloton suhtautuminen, reipas ote ja huumori ovat eduksi.
 
Paikkaa haetaan lähettämällä hakemus allekirjoittaneelle osoitteeseen riitta.uotila@oph.fi  niin, että se on perillä viimeistään 17.2.2017 klo 10 Suomen aikaa. Hakemukseen tarvitaan motivaatiokirje (suomen kielellä), CV, opintosuorituslista (joko suomen tai englannin kielellä) ja opettajan suositus, josta käy ilmi myös hakijan suomen kielen taito.
Úvod > CIMO/Opetushallitus > Suomea Suomessa -paikka nopeassa haussa!