Knihovna

Příruční knihovna finských studií/ Suomen laitoksen kirjasto

Příruční knihovna finských studií je součástí Knihovny Jana Palacha. Značná část fondu byla přesunuta do KJP, kde byla postupně zpracována a zpřístupněna (většinou) ve volném výběru.

Příruční knihovna sídlí v hlavní budově FF UK, 4. patro, číslo dveří P420. Knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici k prezenčnímu studiu. Po dohodě je možné knihy zapůjčit do studovny KJP.

Otvírací doba ve zkouškovém období / Aukioloajat tenttikauden aikana (27. 5. – 30. 6. 2019)

pondělí / maanantai 14:00-17:00
středa / keskiviikko 9:00-12:00

Sledujte také aktuální informace o změnách otvírací doby na nástěnce finských studií.

Telefon: 221 619 337

Centrální katalog KJP

Úvod > Knihovna