Knihovna

Příruční knihovna finských studií/ Suomen laitoksen kirjasto

Příruční knihovna finských studií je součástí Knihovny Jana Palacha. Značná část fondu byla přesunuta do KJP, kde byla postupně zpracována a zpřístupněna (většinou) ve volném výběru.

Příruční knihovna sídlí v hlavní budově FF UK, 4. patro, číslo dveří 420. Knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici k prezenčnímu studiu. Po dohodě je možné knihy zapůjčit do studovny KJP.

Otvírací doba v ZS 2018 / Aukioloajat syyslukukauden aikana

pondělí/maanantai 11-14
čtvrtek/torstai 16:30-19:30

Sledujte také aktuální informace o změnách otvírací doby na nástěnce finských studií.

Telefon: 221 619 337

Centrální katalog KJP

Úvod > Knihovna