Přehled vyhlášených výběrových řízení do zahraničí + Fond mobility – podzim 2022

I. Byl vyhlášen aktuální fakultní termín pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility, a to čtvrtek 13. 10. 2022  (12:00).

Veškeré podrobnosti ke studijním výjezdům najdete zde: http://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/moznosti-financovani-studia-v-zahranici/fond-mobility/

II. Výběrové řízení na stáž na Velvyslanectví ČR v Helsinkách (16. 1. – 30. 6. 2023). Pokud by ve výběrovém řízení uspěl student FF UK, může na stáž využít financování v rámci programu Erasmus+ praktické stáže. Fakultní uzávěrka pro podávání přihlášek je 25. 9. 2022.

Podrobnosti na https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/staze-dobrovolnictvi-pracovni_pozice/

Další nabídky zahraničních pobytů:

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/online-kurzy/

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/prima-vymena-meziuniverzitni-a-mezifakultni-smlouvy/

https://www.ff.cuni.cz/studium/studium-v-zahranici/aktualni-nabidka-zahranicnich-pobytu-pro-studenty/seminare-prednasky-konference-souteze/

Úvod > FF UK > Přehled vyhlášených výběrových řízení do zahraničí + Fond mobility – podzim 2022