Suomea Suomessa -haku on käynnissä

OPH on käynnistänyt vuotuisen Suomea Suomessa -ohjelman haun. Mukana ohjelmassa on tänä vuonna 11 työnantajaa, joista osa tarjoaa paikan useammalle kuin yhdelle harjoittelijalle. Mukana on myös meille aivan uusi työnantaja: Villa Karon ystävät ry Helsingissä.

Kuten jo viime viikolla kerroin, haku koskee valitettavasti edelleen vain EU-maiden, Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia.

Voit hakea Suomea Suomessa -harjoitteluun, jos

  • opiskelet Suomen kieltä ja kulttuuria muualla kuin Suomessa toimivassa yliopistossa
  • sinulla on suomen kieli pää- tai sivuaineena
  • olet opiskellut suomea vähintään 2–3 vuotta ja
  • sinulla on hyvä suomen kielen taito.

Myös vastavalmistuneet voivat hakea harjoitteluun. Tällöin harjoittelu täytyy aloittaa viimeistään vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta.

Edellytämme harjoittelijalta oma-aloitteisuutta, mutta kuitenkin kykyä noudattaa ohjeita, työtä pelkäämättömyyttä, reippautta ja tahtoa puhua suomen kieltä.

Tiedot ohjelmasta ja haettavista paikoista löytyvät osoitteesta oph.fi/suomea-suomessa-harjoittelu.

Úvod > CIMO/Opetushallitus > Suomea Suomessa -haku on käynnissä