Aloittelevien kääntäjien kurssi 2021

Kirjallisuuden vientikeskus FILI ja Opetushallitus toteuttavat yhteistyössä yhdennentoista aloittelevien kääntäjien kurssin 16.8.–27.8.2021. Ensisijaisena tavoitteena on järjestää kurssi Helsingissä. Mikäli se ei koronapandemian vuoksi ole mahdollista, kurssiohjelma mukautetaan inspiroivaksi etäopetukseksi.

Kurssi käsittää luentoja ja työpajatyyppistä tekstien kääntämistä sekä kirjailijatapaamisia ja vierailuja.

Kurssille otetaan 10–15 vastavalmistunutta tai opintojen loppuvaiheessa olevaa erikielistä opiskelijaa, jotka ovat suuntautuneet kääntäjän ammattiin. Toivomme ehdokkailta erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Kääntäjäkurssi ei ole kielikurssi, vaan osallistujien tulee jo pystyä lukemaan suomalaisten kirjailijoiden tekstejä ja ymmärtämään niiden vivahteita.

Lisäksi hakijoilta edellytetään jo osoitettua työnäytettä kääntämisestä – esimerkiksi antologiassa, kirjallisuuslehdessä tai muussa julkaisussa. Työnäytteeksi sopii myös julkaisematon lyhytkin käännös, josta hakijan äidinkielinen asiantuntija on antanut lausunnon. Käännösnäytettä ei tarvitse liittää hakemukseen. Riittää, että suosituksen antava opettaja on nähnyt lausunnon.

Opiskelijat hakevat kurssille täyttämällä Webropol-hakemuksen viimeistään 15.1.2021. He pyytävät opettajaa kirjoittamaan lausunnon hakemusta varten. Opettajat lähettävät suositukset osoitteeseen hakemukset_skk (at) oph.fi myös viimeistään 15.1.2021. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan Kääntäjäkurssi.

Kurssille hyväksytyt opiskelijat voivat saada Opetushallituksesta matka-apurahaa. Matka-apurahaa haetaan etukäteen, samalla kun haetaan kurssille. Matka-apurahaa on viime kerrasta korotettu, koska opiskelijoilta edellytetään matkavakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus. Opetus, oppimateriaali ja majoitus ovat kurssilaisille ilmaisia.

Valinnoista ilmoitetaan hakijoille 15.3.2021 mennessä.

Tiedot kurssista ja linkit lomakkeisiin löytyvät sivulta:

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/suomen-kielen-ja-kulttuurin-opinnot-ulkomaisissa-yliopistoissa/kaantajakurssi-suomessa

Úvod > CIMO/Opetushallitus > Aloittelevien kääntäjien kurssi 2021