Zářijové kolo výběrových řízení Erasmus+

Zájemci o doplňující (zářijové) kolo výběrových řízení programu Erasmus+ na rok 2020/21 nechť se přihlásí do 10. září 2020 koordinátoru J. Dlaskovi e-mailem.

Další informace o způsobu podávání přihlášek viz zpráva z jara t.r. týkající se standardního kola a stránky zahraničního oddělení.

Úvod > Nástěnka > Zářijové kolo výběrových řízení Erasmus+