Knihovna FF UK vyzývá čtenáře k vracení výpůjček

Většině výpůjček sice končí výpůjční lhůta 3. 7. 2020, ale část výpůjček je třeba vrátit již dříve. Výpůjčky, kterým končila lhůta do 18. 6., byly naposledy prodlouženy do 3. 7. 2020.

POZOR: Výpůjčkám, které končí mezi 18. 6. a 2. 7., lhůta prodloužena nebyla!

Nenechávejte vracení knih na poslední možný den!

Knihy vracejte vždy v těch budovách, kde jste si je půjčili. Není potřeba se předem domlouvat, lze je vrátit kdykoliv v otevírací době budov buď do biblioboxů anebo do označených krabic u vstupu (Knihovna Jana Palacha).

Pokud některé knihy potřebujete i nadálem, zkuste si je prodloužit sami po přihlášení do Centrálního katalogu UK na https://katalog.cuni.cz (přihlašovací údaje jako do SIS).

Pokud samoobslužné prodloužení už není možné, je třeba výpůjčky do 3. 7. donést na výpůjční pult spádové knihovny (dle budov Knihovna Jana Palacha, Knihovna Celetná, Knihovna Šporkova paláce.) Zde je knihovník vrátí, a pokud na ně není vedena rezervace, obratem vám je přepůjčí na další období.

Pokud se vám nedaří přihlásit se do čtenářského konta nebo řešíte-li nějaký jiný problém, pošlete prosím zprávu na knihovna@ff.cuni.cz.

Informace o aktuálním provozu a službách knihoven FF UK najdete na webu www.ff.cuni.cz/knihovna anebo na facebook.com/knihovnaffuk

Úvod > FF UK > Knihovna FF UK vyzývá čtenáře k vracení výpůjček