Můžete rozhodnout, jaké e-knihy Univerzita Karlova pořídí

Neomezený přístup ke všem titulům v rámci kolekce Cambridge Books Full Collection na platformě Cambridge Core mají uživatelé z Univerzity Karlovy do 12. srpna. Tituly, o které bude největší zájem, UK zakoupí formou trvalého přístupu.

Tituly lze stahovat ve formátu PDF anebo je přímo z rozhraní platformy odesílat do čteček Kindle či do cloudových uložišť. Univerzita Karlova průběžně sleduje statistická data o využití a po ukončení neomezeného přístupu na základě těchto dat vyhodnotí, o které tituly byl mezi uživateli zájem a tyto tituly zakoupí.

Každý uživatel má takto možnost spolupodílet se na výběru titulů, které budou v budoucnu na UK přístupné. Stačí, aby si uživatelé nyní kolekci prohlédli či stáhli tituly, které jsou z jejich pohledu přínosné pro obor či témata, která je zajímají.

Do platformy Cambridge Core se uživatelé dostanou prostřednictvím Portálu elektronických zdrojů. Kolekce lze prohledávat přes vyhledávací pole či procházet dle oborů volbou Browse by subject.

Úvod > knihovna > Můžete rozhodnout, jaké e-knihy Univerzita Karlova pořídí