Termíny BZK a SZZK v lednu 2019

BZK finská studia 

písemná část: 29. 1. 2019 9:00-13:00

ústní část a obhajoby BP: 30. 1. 2019 od 10:00

Komise: doc. Jiří Nekvapil (předseda), Mgr. Jan Dlask, Ph. D.; Mgr. Lenka Fárová, Ph. D.

 

SZZK finská filologie

písemná část: 22. 1. 9:00-12:00

ústní část a obhajoba DP: 24. 1. od 14:00

Komise: prof. Jan Čermák (předseda), Mgr. Jan Dlask, Ph. D.; Mgr. Lenka Fárová, Ph. D.

 

Všechny zkoušky se konají v místnosti P420.

Termíny přihlášek a odevzdání BP a DP dle Harmonogramu akademického roku FF UK.

Úvod > Nástěnka > Termíny BZK a SZZK v lednu 2019