Jak Joulupukki k dárkům přišel

Joulupukki je dnes znám jako finská obdoba našeho Ježíška, i když svým vzezřením se mnohem více blíží americkému Santa Clausovi. Červený kabátek a čapka, bílé vousy. Kdepak, podoba to není čistě náhodná. Santa Clause po celém světě proslavila především reklama na nápoj Coca-Cola. Málokdo ovšem zná jméno tvůrce, který pro společnost Coca-Cola tohoto patrona Vánoc navrhl: Haddona Sundbloma. Jeho otec pocházel z Finska a matka ze Švédska, a tak nelze vyloučit, že při vzniku vizuální podoby Santa Clause mohla svou roli sehrát i inspirace severskou tradicí. Joulupukki a Santa Claus rozhodně nejsou tatáž osoba, ale můžeme jim přiznat aspoň příbuzenský vztah.

Název finského Ježíška se skládá ze dvou slov: joulu + pukki. První z nich je finským označením pro Vánoce, zatímco pukki znamená ‚kozel‘. Proč zrovna kozel? Tentokrát se pro vysvětlení musíme vydat ještě dál do historie. Tradice joulupukkiho ve Finsku existovala už před příchodem křesťanství, ale její podoba byla od dnešních obyčejů diametrálně odlišná. V období kolem nejdelší noci v roce se muži odívali do kožešin, tvář skrývali za maskami z březové kůry a hlavy jim zdobily rohy z drobných větviček. Takto vymódění opravdu připomínali kozly. Pak mohli vyrazit na cestu po okolních statcích, kde se dožadovali něčeho dobrého na uvítanou (nejlépe v podobě alkoholu) a děti místo nošení dárků spíše strašili.

joulupukkiho se stal nositel dárků pro hodné děti až pod vlivem legendy o svatém Mikuláši. Svatý Mikuláš působil ve 4. století jako biskup v jihozápadním Turecku a stal se patronem námořníků, rybářů a obchodníků. Finové se s ním poprvé seznámili až ve 12. století, ale tehdy ho jmenovali především ochráncem ptáků a lesa. Sladkosti začal dětem rozdělovat v den svých jmenin (6. prosince) nejprve v Nizozemsku, odkud se zvyk spolu s kolonisty rozšířil do Spojených států (do Nového Amsterdamu, dnešního New Yorku). Teprve v 19. století se začala rodit tradice Santa Clause, která se opět vrátila do Evropy a inspirovala mnohé další národy. Od svatého Mikuláše odvozují svůj původ například Vánoční otec v Anglii a Francii (Father Christmas, Père Noël) nebo Děda Mráz v Rusku. Zajímavé je, že v Česku se tradice rozdělování dárků ujala vlastně dvakrát, i když my jsme Mikulášovi navíc přidali doprovod anděla a čerta.

V dnešní době je joulupukki známou postavou v celém Finsku i jinde na světě. Jeho oficiální sídlo a kancelář se nachází v severofinském městě Rovaniemi, které leží přímo na polárním kruhu. Tam se s ním můžete také osobně setkat, nebo mu pošlete aspoň dopis na adresu: Joulupukin Pääposti, 96930 Napapiiri (Joulupukkiho hlavní pošta, 96930, Polární kruh). Pokud vás zajímá, kde joulupukki pobývá v době mimo úřední hodiny v Rovaniemi, udělejte si výlet do severovýchodního Finska k hoře zvané Korvatunturi. Hora se jmenuje „Ucho“ (korva), to aby v ní bylo všechno slyšet, a joulupukki tak mohl posoudit, které děti byly hodné a které nikoli.

Dominika Střížková

 

Obrázky – zdroje: wikipedia commons, santatelevision.com

 

Joulupukki bydlí na polárním kruhu v Rovaniemi:

 

Joulupukki s dětmi na helsinské ulici v r. 1930:

Korvatunturi v zimě:

 

Úvod > Finsko100 > Jak Joulupukki k dárkům přišel